Yttre andning sker genom huden eller med hjälp av andningsorgan.

Hudandning

Hos många djur sker utbytet av syre och koldioxid med omgivningen helt eller delvis genom diffusion via huden. Hos små hudandande djur kan även gastransporten inne i kroppen ske helt med

(42 av 295 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Gälar

Gälars uppbyggnad beskriv i artikeln gälar. Man skiljer mellan yttre gälar och inre gälar.

Yttre gälar buktar ut från kroppsytan i det omgivande vattnet. Hos fastsittande ryggradslösa djur kan de ventileras av vattenströmmar. Hos simmande djur (t.ex. groddjurslarver) ventileras de av vattnet som strömmar förbi djuret när det rör sig. De ökar då samtidigt vattenmotståndet vilket gör simmandet energikrävande. En del djur (t.ex. vissa vattenlevande stjärtgroddjur) kan ventilera sina yttre gälar genom att vifta dem fram och tillbaka.

Inre gälar

(80 av 631 ord)

Lungor

Lungors uppbyggnad beskriv i artikeln lunga. Lungor är inbuktningar. Luft pumpas ut ur och in i dem för att medge gasutbyte. Enkla lungor finns hos vissa ryggradslösa djur (t.ex. lungsnäckor och spindlar), men framför allt används lungor av ryggradsdjur, dvs. enstaka fiskarter samt groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

Enstaka, mestadels tropiska, fiskarter kompletterar vattenandning med luftandning via speciella organ; bl.a. kan munhåla, tarm eller simblåsa fungera som luftandningsorgan. Lungfiskar och vissa andra fiskar har enkelt byggda lungor. Groddjur är som

(80 av 1569 ord)

Trakéer

Trakésystems uppbyggnad beskriv i artikeln traké. Hos små insekter kan gasutbytet i trakésystemet ske helt med diffusion, från

(18 av 123 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Björn Jonson
  • Ragnar Fänge
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Yttre andning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andning/yttre-andning