andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Yttre andning

Yttre andning sker genom huden eller med hjälp av andningsorgan.

Hudandning

Hos många djur sker utbytet av syre och koldioxid med omgivningen helt eller delvis genom diffusion via huden. Hos små hudandande djur kan även gastransporten inne i kroppen ske helt med

(42 av 295 ord)

Gälar

Gälars uppbyggnad beskriv i artikeln gälar. Man skiljer mellan yttre gälar och inre gälar.

Yttre gälar buktar ut från kroppsytan i det omgivande vattnet. Hos fastsittande ryggradslösa djur kan de ventileras av vattenströmmar. Hos simmande djur (t.ex. groddjurslarver) ventileras de av vattnet som strömmar förbi djuret när det rör sig. De ökar då samtidigt vattenmotståndet vilket gör simmandet energikrävande. En del djur (t.ex. vissa vattenlevande stjärtgroddjur) kan ventilera sina yttre gälar genom att vifta dem fram och tillbaka.

Inre gälar

(80 av 631 ord)

Lungor

Lungors uppbyggnad beskriv i artikeln lunga. Lungor är inbuktningar. Luft pumpas ut ur och in i dem för att medge gasutbyte. Enkla lungor finns hos vissa ryggradslösa djur (t.ex. lungsnäckor och spindlar), men framför allt används lungor av ryggradsdjur, dvs. enstaka fiskarter samt groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

Enstaka, mestadels tropiska, fiskarter kompletterar vattenandning med luftandning via speciella organ; bl.a. kan munhåla, tarm eller simblåsa fungera som luftandningsorgan. Lungfiskar och vissa andra fiskar har enkelt byggda lungor. Groddjur är som

(80 av 1569 ord)

Trakéer

Trakésystems uppbyggnad beskriv i artikeln traké. Hos små insekter kan gasutbytet i trakésystemet ske helt med diffusion, från

(18 av 123 ord)

Andningens utvecklingshistoria

Under prekambrium (mer än 570 miljoner år före nutid) var atmosfären syrefattig. De djur som levde mot slutet av prekambrisk tid var troligen små och relativt inaktiva, med lågt energibehov. Vid övergången mot kambrium, kanske

(35 av 244 ord)

Inre andning

Den inre andningens, cellandningens, natur förklarades omkring 1780 av den franska

(11 av 63 ord)

Inre gasutbyte

Syre förbrukas i cellerna och syrekoncentrationen sjunker, varför syre diffunderar in

(11 av 66 ord)

Förbränning

Vid förbränning av socker och andra kolhydrater bildas en molekyl koldioxid

(11 av 54 ord)

Substratförsörjning

Substrat för förbränningen utgörs av kolhydrater, proteiner och fetter. Kolhydrater bryts ofta ned till glukos (druvsocker) och vidare till pyruvat och acetat (ättiksyra i bindning till ämnet koenzym-A). Även proteiner och fetter bryts ned till

(35 av 245 ord)

Biologiskt energiutnyttjande

Energi, i form av t.ex. ATP-molekyler, förbrukas vid syntes, dvs. uppbyggnad,

(11 av 63 ord)

Andning hos växter

Fastän växterna genom fotosyntesen förbrukar koldioxid och bildar syrgas och skaffar sig energi genom insamling av solljus, har de också behov av andning för att göra energi tillgänglig i de växtdelar där (eller vid de tider då) fotosyntesen inte äger rum. I gröna växtdelar kommer syrgasen in genom klyvöppningar, även när dessa, som om natten,

(55 av 387 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Björn Jonson
  • Lars Olof Björn
  • Ragnar Fänge

Litteraturanvisning

D.G. Nicholls & S.J. Ferguson, Bioenergetics 2 (1992);
Albert L. Lehninger m.fl. Principles of Biochemistry (2000);
L. Taiz & E. Zeiger, Plant Physiology (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, andning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andning