aʹntiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem. Misstron kan stegras till öppen fientlighet, och den kan gälla större eller mindre delar av den mänskliga verksamhetssfären. I denna mening betyder antiintellektualism ungefär detsamma som irrationalism, ett ord som dock förknippas mera med utformade läror om hur människan på annat sätt än genom förnuftet skall komma till insikt.

Ordet antiintellektualism har emellertid också en annan, närliggande innebörd

(80 av 1082 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sven-Eric Liedman

Litteraturanvisning

J. Bärmark (utgivare), Forskning om forskning eller Konsten att beskriva en elefant ( 1984);
O. Hammer, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro? ( 1997);
R. Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life ( 1963);
G. Holton & W. Blanpied (utgivare), Science and its Public: The Changing Relationship ( 1976);
T.T. Segerstedt (utgivare), Antiintellektualismen i Sverige ( 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, antiintellektualism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antiintellektualism