antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus). Dessa läkemedel kan indelas i antibiotika (verkande mot bakterier), antivirala preparat (riktade mot virus), antimykotika

(25 av 173 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antibiotika

De viktigaste tidiga framstegen inom antibiotikaforskningen var Paul Ehrlichs upptäckt 1910 att salvarsan kunde användas för behandling av syfilis, Domagks beskrivning 1935 av sulfonamidernas antibakteriella effekt samt Alexander Flemings upptäckt av penicillin och Selman Abraham Waksmans av streptomycin, bägge på 1940-talet.

Antibiotikas verkan är antingen bakteriostatisk, dvs. de hindrar bakteriers växt utan att

(53 av 373 ord)

Antibiotika i foder

Inom husdjursuppfödningen har antibiotika använts inte bara för sjukdomsbekämpning utan också

(11 av 53 ord)

Antivirala medel

Virus är svårare att angripa än bakterier, eftersom virusförökningen sker inuti infekterade celler med användning av cellernas egen ämnesomsättning. Medel som riktar sig mot virus kan därför befaras skada värdorganismen. Virologisk och farmakologisk forskning har emellertid

(36 av 255 ord)

Medel mot svampinfektioner (antimykotika)

En stor del av användningen av dessa medel gäller lokalbehandling vid ytlig svampinfektion, dvs. applikation direkt på det infekterade området. Antimykotika finns därför i form av kräm, salva,

(28 av 197 ord)

Antiparasitära medel

Ett stort antal läkemedel finns tillgängliga för behandling av infektioner orsakade av

(12 av 85 ord)

Medverkande

  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Jörgen Malmquist
  • Ragnar Norrby
Källangivelse
Nationalencyklopedin, antimikrobiell behandling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antimikrobiell-behandling