användbarhet (engelska usability), mått på den utsträckning en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt.Ibland används även

(25 av 187 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Designprinciper

De första generella principerna för design av användargränssnitt publicerades 1990 av de danska datavetarna Jakob Nielsen (född 1957) och Rolf Molich. Slutversionen kallas i dag ”Nielsens tio heuristiska principer”. Principerna används som riktlinjer vid design av användargränssnitt och för

(39 av 273 ord)

Utvärdering av användbarhet

Användbarhet kan utvärderas genom expertgranskning, så kallad heuristisk utvärdering. Det innebär att systemet, tjänsten eller produkten utvärderas

(17 av 115 ord)

Användarupplevelse och interaktionsdesign

Användarupplevelse (engelska user experience, UX) är en utvidgning av begreppet användbarhet. Det inkluderar användarnas känslor, uppfattningar, fysiska och psykologiska reaktioner samt

(21 av 145 ord)

Medverkande

  • Christin Lindholm

Litteraturanvisning

Søren Lauesen, Software Requirements – Styles and Techniques (2002);
Jakob Nielsen, The Usability Engineering Life Cycle (1992);
Jakob Nielsen & Robert L. Mack, Usability Inspection Methods (1994);
Jenny Preece med flera, Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction (2:a upplagan 2007);
Ben Shneiderman & Catherine Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-computer Interaction (5:e upplagan 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, användbarhet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/användbarhet