arabisk litteratur. Den arabiska litteraturen – från 500-talet till vår egen

(11 av 63 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig arabisk litteratur (500- och 600-talen)

(1 av 1 ord)

Den förislamiska poesin

är i huvudsak beduindiktning. Poeten intog en särställning inom sin stam. Han var ett slags karismatiker med makt att ge råd, skipa rätt, välsigna

(24 av 167 ord)

Förislamisk prosa

har bevarats i bl.a. ordspråk (mathal), rättsutsagor och maximer. Det finns

(11 av 42 ord)

Den arabisk-islamiska poesin på 600-talet

påverkades av de djupgående sociala och politiska förändringar som följde på

(11 av 34 ord)

Klassisk arabisk litteratur (700–1500-talen)

(1 av 1 ord)

Litteraturen under 700-talet

markerade inget skarpt brott med äldre tradition, bortsett från två betydande förändringar. Det var nu inte längre bara araber som skrev på arabiska, utan i allt högre grad halvaraber och icke-araber som integrerats i

(34 av 240 ord)

Under 800–1000-talen

utvecklades prosan från specialiserad litteratur till folklitteratur. Banbrytande var al-Jahiz (död 868). Men det var först något senare som man lyckades förena det gammalarabiska konstspråket, den etablerade sekreterareprosan och den framväxande argumenterande stilen till ett sammanhållet medium, lämpat för skönlitterär framställning (adab).

Hos Ibn Qutayba (död ca 890) har

(49 av 343 ord)

Från 1000-talet till 1500-talet

stod den arabiska litteraturen under inflytande av två dominerande krafter: skolastiken och mystiken.

Den främsta impulsen för att sprida den islamiska skolastiken utgick från den nya typ av organiserad högre utbildning för administratörer och vetenskapsmän som initierades i Bagdad av vesiren Nizam al-Mulk. Den reste krav på utarbetandet

(48 av 342 ord)

Modern arabisk litteratur (från 1800-talets mitt)

I vidare mening anses den moderna arabiska litteraturen ta sin början

(11 av 39 ord)

Tiden fram till första världskriget

präglas av de litterära förnyelsetendenser som följer i spåren av å ena sidan arabvärldens ökande kontakt med västerlandet under 1800-talet, såväl av negativ art (kolonialism och

(26 av 182 ord)

Efter första världskriget

växte en ny, genuint arabisk litteratur fram, mäktig att avspegla arabvärldens egen sociala och intellektuella strukturförnyelse. Initiativet till den litterära nyorienteringen kom från egyptiska intellektuella, knutna till tidningarna al-Jarida (från 1907) och as-Siyasa (från 1922), med Muhammad Abduh som ledande namn.

Inom den moderna arabiska romankonsten (riwaya) är ”Zaynab” (1914), en romantisk kärlekshistoria från en egyptisk by, det första betydande verket. Det skrevs av Muhammad Husayn Haykal (1888–1956), sedermera chefredaktör för as-Siyasa. På denna roman är den äldsta egyptiska filmen

(80 av 679 ord)

Medverkande

  • Tryggve Kronholm

Litteraturanvisning

M.M. Badawi (utgivare), A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry ( 1975);
M.M. Badawi (utgivare), A Short History of Modern Arabic Literature ( 1993);
A.F.L. Beeston (utgivare), The Cambridge History of Arabic Literature 1–5 ( 1983–92);
D. Bellman, Arabische Kultur der Gegenwart ( 1984);
C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur 1–2;
Supplementband 1–3 ( 1937–49);
J.A. Haywood, Modern Arabic Literature 1800–1970 ( 1971);
S.Kh. Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry 1–2 ( 1977);
H. Kilpatrick, The Modern Egyptian Novel: A Study in Social Criticism ( 1974);
T. Kronholm, Spegelbilder: Den arabiska litteraturens historia ( 1995);
F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 1–14) ( 1967–);
E. Wagner, Grundzüge der klassischen arabischen Dichtung 1–2 ( 1987–88).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arabisk litteratur.. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arabisk-litteratur