arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet. Huvudansvaret för dessa åtgärder har Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Arbetsförmedlingen, men även kommuner och regioner samt andra statliga förvaltningsmyndigheter har viktiga roller.

Därutöver spelar omställningsavtalen mellan partsorganisationerna på arbetsmarknaden en allt viktigare roll som komplement till den offentliga arbetslöshetspolitiken. Via avtalen etableras

(54 av 386 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Agne Gustafsson
  • Jonas Olofsson

Litteraturanvisning

Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m., Regeringens proposition 1995/96:222; Å. Elmér, Svensk socialpolitik (18:e upplagan 1994);
J. Olofsson & E. Wadensjö, Arbetsmarknadspolitik: Förändrade förutsättningar och nya aktörer (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbetslöshetspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetslöshetspolitik