arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Varje

(20 av 137 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan indelas i utbudspåverkande och efterfrågepåverkande åtgärder samt matchningsåtgärder. Vid sidan av dessa ”aktiva” åtgärder finns den ”passiva” arbetsmarknadspolitiken, som omfattar kontantstöd vid arbetslöshet.

Matchningsåtgärderna är inriktade på att snabbare och bättre koppla samman arbetssökande med lediga platser och utförs av Af genom

(46 av 326 ord)

En arbetsmarknadspolitik i förändring

Sedan åren runt millennieskiftet har det skett stora förändringar av arbetsmarknadspolitikens innehåll och sammansättning. Arbetslöshetstalen har efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet fortsatt att ligga på högre nivåer jämfört med perioden från 1950-talet och framåt. Fokus ligger i dag också i högre grad än tidigare på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det finns inte längre någon självklar

(60 av 424 ord)

Historik

Den första offentliga arbetsförmedlingen tillkom 1902 i Helsingborg i kommunal regi. Från 1906 lämnade staten bidrag till verksamheten. År 1934 reglerades den offentliga arbetsförmedlingen i lag, varvid landsting och städer utanför landsting ålades att organisera arbetsförmedling inom sina regioner.

I samband med krigsutbrottet 1914 tillsattes Statens arbetslöshetskommission (AK) som rådgivande instans inför den arbetslöshet som

(55 av 391 ord)

Medverkande

  • Inga Persson
  • Jonas Olofsson

Litteraturanvisning

Politik mot arbetslöshet, SOU 1993:43;
Roger Axelsson, Den svenska arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet ( 4:e upplagan 1987);
A. Björklund m.fl., Arbetsmarknaden ( 1996);
R. Ohlsson & J. Olofsson, Arbetslöshetens dilemma ( 1998);
B. Öhman, LO och arbetsmarknadspolitiken efter andra världskriget ( 1974);
J. Olofsson & E. Wadensjö, Arbetsmarknadspolitik. Förändrade förutsättningar och nya aktörer ( 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbetsmarknadspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmarknadspolitik