arbetsmiljö, förhållandena på en arbetsplats. Den uppmärksamhet som ägnades arbetsmiljön var länge i huvudsak riktad

(15 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Riskfaktorer

Arbetsmiljöns riskfaktorer är av flera olika typer. Bland fysikaliska faktorer tilldrog sig buller tidigt intresse, eftersom man kunde påvisa hörselnedsättningar hos exponerade industriarbetare. Bullerdämpning vid ljudkällan och användning av individuellt anpassade hörselskydd har lett till att bullerskadorna i dag är nästan helt borta. Andra fysikaliska riskfaktorer som vibrationer,

(48 av 342 ord)

Arbetsmiljöns rättsliga reglering

Arbetsmiljöarbetet är i hög grad en angelägenhet för både samhället och arbetsmarknadens parter. Samhällets reglering sker i tre steg. Steg ett

(21 av 148 ord)

Arbetsmiljöns skyddsorganisation

omfattar skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud och skyddskommitté. Reglerna finns i bl.a.

(11 av 74 ord)

Ansvar

I huvudsak vilar ansvaret för arbetsmiljön på arbetsgivaren. Arbetstagare har ansvar

(11 av 34 ord)

Krav på miljön

Arbetsmiljön ska, kort sagt, vara tillfredsställande. Vilka krav detta medför i det enskilda fallet är ofta svårt att säga. Föreskrifter från AV ger vägledning men är inte uttömmande. Ytterst bestäms standarden av vad

(33 av 232 ord)

Kontroll

AV är den centrala förvaltningsmyndigheten. Kontrollen sker i huvudsak genom inspektioner

(11 av 72 ord)

Straffansvar

För överträdelse av vissa regler i arbetsmiljölagen och i föreskrifter från

(11 av 35 ord)

Historik

Lagstiftning till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet föranleddes av industrialismens genombrott på 1800-talet. Spridda skyddsregler fanns dessförinnan, främst om barnarbete. Varken landslagarna eller de äldre tjänstehjonsstadgorna (1664 och 1686) hade regler på

(34 av 242 ord)

Medverkande

  • Bengt Knave
  • Reinhold Fahlbeck

Litteraturanvisning

H. Gullberg m.fl., Arbetsmiljölagen ( 12:e upplagan 2001);
B. Delin, 130 år av arbetarskydd: Från husaga till företagshälsovård ( 1981);
R. Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt ( 3:e upplagan 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbetsmiljö. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö