armén, försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband. Riksdagen har angivit följande inriktning för arméns utveckling under perioden 2010–14.

Arméstridskrafterna ska bestå av stående förband och

(30 av 208 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Under Gustav Vasa tillkom på 1540-talet en fastare härordning med fänikor (fotfolk) och fanor (ryttare). Hären torde ha omfattat ca 20 000 man, och manskapet rekryterades genom utskrivning och genom värvning inom och utom landet. Gardesförband, artilleri och slottsbesättningar var värvade. I krig

(43 av 293 ord)

Medverkande

  • Einar Lyth
  • Lennart Rönnberg

Litteraturanvisning

G. Artéus, ”Den gamla krigsmakten: En översiktlig beskrivning av den svenska försvarsorganisationen 1521–1901” Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan 1985;
E. Kumm, Indelt soldat och rotebonde ( 2:a upplagan 1988);
C.A. Wangel (utgivare), Sveriges militära beredskap 1939–1945 ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, armén. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/armen