Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien; 29 800 km2, 3 miljoner invånare (2020). Armenien

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Armeniens natur präglas till största delen av högländer och bergskedjorna i Lilla Kaukasus. Mellan bergskedjorna finns platåer och djupa floddalar. I

(21 av 144 ord)

Natur

Armeniens natur präglas till största delen av högländer och av bergskedjorna i Lilla Kaukasus. Högsta toppen är Aragats, 4 090 m ö.h., i nordvästra delen av landet. Bergskedjorna har bildats som alpina veckberg

(33 av 218 ord)

Naturskydd

Landet hade 2010 två nationalparker: Sevan (1 500 km2) och Dilijan

(11 av 30 ord)

Befolkning

År 2020 var befolkningstätheten i Armenien 101 invånare per km2, och 64 procent av befolkningen bodde i städer. Huvudstaden Jerevan är den dominerande staden, med mer än en tredjedel av landets totalbefolkning.

För uppgifter om livslängd och annan

(38 av 271 ord)

Språk

Officiellt språk är armeniska, som bildar en egen gren inom den

(11 av 20 ord)

Religion

Armeniens förkristna historia är dåligt känd genom att skriftliga källor nästan helt saknas. Enstaka notiser från 400-talet e.Kr. röjer flera gudomars

(21 av 146 ord)

Utbildning

Skolväsendet omfattar en obligatorisk och gratis grundskola, ett allmänt högstadium (dit 85 % av

(14 av 91 ord)

Sociala förhållanden

En jordbävning 1988 dödade 25 000 armenier och gjorde 400 000 hemlösa, dvs. 1/8 av invånarna. I början av 1990-talet kom hundratusentals flyktingar från den av armenier dominerade regionen Nagorno-Karabach i Azerbajdzjan, och kriget som följde mellan Armenien och Azerbajdzjan medförde en kraftig nedgång i Armeniens ekonomi, med

(48 av 324 ord)

Näringsliv

Under efterkrigstidens första decennier utvecklades näringslivet starkt, huvudsakligen beroende på att den armeniska sovjetrepubliken inte berördes av andra världskrigets massförstörelse och därför, till skillnad

(24 av 170 ord)

Jordbruk

Det torra klimatet och höjden över havet gör att landets förutsättningar

(11 av 74 ord)

Mineral och energi

De armeniska bergen, som i historisk tid varit rika på mineral och metaller, utplundrades mer eller mindre systematiskt

(18 av 123 ord)

Industri

Industrin omfattar utöver den metallurgiska industrin även maskinbyggnad, gruv- och stenindustri, konsumtionsvaruproduktion

(12 av 85 ord)

Utrikeshandel

Historiskt sett har Armeniens utrikeshandel varit koncentrerad till de kaukasiska grannrepublikerna,

(11 av 70 ord)

Kommunikationer

På grund av landets topografi saknas ett väl utbyggt och heltäckande vägnät, och

(13 av 90 ord)

Massmedier

I Armenien utkommer ca 25 tidningar och 10 tidskrifter på armeniska och ryska. Dagstidningen Ajastani

(15 av 105 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Armenien firar sin nationaldag den 21 september på årsdagen av den folkomröstning 1991 som bekräftade utträdet ur Sovjetunionen.

Enligt landets första konstitution från 1995 valdes

(25 av 178 ord)

Politik

Konflikten om Nagorno-Karabach har satt sin prägel på armenisk inrikespolitik alltsedan Sovjetunionens upplösning. Landets första president Levon Ter-Petrosian (ordförande i Högsta sovjet 1990–91, president 1991–98) ledde vid krigets inledning en stödkommitté för Karabachs armenier. De följande presidenterna Robert Kotjarjan (1998–2008) och Serzj Sargsyan (2008–18) är båda födda i Karabach.

I oktober 1999 skakades landet när fem beväpnade män stormade in i

(61 av 433 ord)

Rättsväsen

Armenien hade som sovjetrepublik ett rättsväsen där domstolarna var osjälvständiga och

(11 av 75 ord)

Mänskliga rättigheter

Armenien upplevde under början av 00-talet våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter, och som en följd av det försämrades situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Brist på ansvarsutkrävande för de civila dödsfallen i samband med

(36 av 253 ord)

Försvar

Försvaret grundas på allmän värnplikt med 24 månaders första tjänstgöring och uppgår (2013) till 45 000 man. Ytterligare 210 000 man bedöms kunna

(23 av 149 ord)

Litteratur

Se den historiska regionen Armenien.

(5 av 5 ord)

Film

Under första världskriget skildrade armeniska fotografer i journalfilmer striderna mellan ryssar och turkar på den kaukasiska fronten. Som den första armeniska spelfilmen betraktas A. Minervins ”Under kurderna” (1915). Efter den korta självständigheten

(32 av 228 ord)

Konst och arkitektur

Se den historiska regionen Armenien.

(5 av 5 ord)

Musik

Se den historiska regionen Armenien.

(5 av 5 ord)

Förhistoria

Äldre stenåldern, paleolitikum, är väl känd från undersökningar av grottor och öppna boplatser. De äldsta fynden är från tidigpaleolitikum

(19 av 135 ord)

Historia

För Armeniens historia från 800-talet f.Kr. till 1921, se den historiska regionen Armenien (Historia). År 1922 förenades Armenien med Georgien och Azerbajdzjan i Transkaukasiska federativa sovjetrepubliken. Återupprättandet av lag

(29 av 205 ord)

Armenien efter självständigheten

Bildandet av en självständig stat och övergången till ett nytt samhällssystem i Armenien bromsades dock av en konflikt med grannrepubliken Azerbajdzjan. Det nationella missnöjet i Armenien kom nämligen från 1980-talets andra hälft särskilt att kanaliseras i kampen för det autonoma området Nagorno-Karabach, beläget helt och hållet inom Azerbajdzjans gränser men med ett armeniskt folkflertal. I februari 1988 ledde motsättningar om denna enklavs administrativa tillhörighet mellan å ena sidan Armenien och den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach, å andra sidan Azerbajdzjan med

(80 av 645 ord)

Medverkande

 • Anders Fogelklou
 • Anders Hultgård
 • Anders Jönsson
 • Fredrik Önnervik
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Callmer
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Åhlander
 • Lars-Erik Åse
 • Lena Jonson
 • Malcolm Dixelius
 • Maria Nikolajeva
 • Märta-Lisa Magnusson
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Niclas Sundström
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Religion:
A. Hultgård, ”Armenierna – religion, kultur och historia i gången tid”, i G. Gunner m.fl. (utgivare) Längtan till Ararat (1985).
Film:
L. Åhlander, ”Liten armenisk filmhistoria”, Chaplin 1979.
Historia:
A. Grannes & D. Heradstveit, Etnisk nasjonalisme: Folkegrupper og konflikter i Kaukasia og Sentral-Asia (1994);
R. Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times 1–2 (1997);
O. Høiris & S.M. Yürükel (utgivare), Contrasts and Solutions in the Caucasus (1998);
Klas-Göran Karlsson, Armenien: Från berget Ararat till det bergiga Karabach (1990);
M.K. Matossian, The Impact of Soviet Policies in Armenia (1962);
Simon Payaslian, The Political Economy of Human Rights in Armenia: Authoritarianism and Democracy in a Former Soviet Republic (2011);
R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History (1993);
C.J. Walker, Armenia: The Survival of a Nation (2:a upplagan 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Armenien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/armenien