artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Lokal anpassning

De flesta arter förändras ständigt genom evolution. Anledningar kan vara en förändring i artens fysiska livsmiljö (till exempel en temperaturförändring), kolonisering av en ny livsmiljö, ökad konkurrens från andra arter, nya sjukdomar och parasiter som kräver

(36 av 254 ord)

Artbarriärer

När populationer av en art utvecklat anpassningar till olika livsmiljöer innebär detta samtidigt att deras möjlighet att reproduceras sig minskar i större eller mindre grad. I naturen finns en rad olika artbarriärer som utvecklats mellan arter som

(37 av 262 ord)

Typer av artbildning

En artbarriär förhindrar, helt eller delvis, reproduktion mellan individer, och därmed

(11 av 54 ord)

Primära hybridzoner och sympatrisk eller parapatrisk artbildning

Den första typen av artbildning är om en art successivt delas upp i två eller flera lokalt anpassade populationer utan isolering. I detta fall kommer de olika populationerna, som en följd

(31 av 218 ord)

Sekundära hybridzoner och allopatrisk artbildning

Sekundära hybridzoner kan utvecklas när två populationer har hållits separerade under en längre tid (till exempel under en istid) och utvecklat olika egenskaper som en följd av isolering och anpassning genom naturlig selektion till olika

(35 av 245 ord)

Förstärkning av en initial reproduktionsbarriär kan bidra till artbildning

Om hybriderna inte har samma livsduglighet som föräldrarna, kan egenskaper som motverkar hybridisering förstärkas i hybridzonen.

(16 av 114 ord)

Artbildning genom kromosomtalsfördubbling

Hos framför allt växter finns en annan och mycket snabb form av artbildning. Genom dramatiska förändringar i en arts kromosomtal uppstår en ny art. Om två närbesläktade växtarter med olika antal kromosomer hybridiserar så får hybriden en kopia av

(39 av 272 ord)

Peripatrisk artbildning

När udda egenskaper får stort genomslag i en liten och isolerad population så att en ny art bildas kallas detta peripatrisk artbildning. Förmodligen är detta en ovanlig form av artbildning eftersom udda egenskaper

(33 av 233 ord)

Parallell artbildning

I något som kallas parallell artbildning uppstår två nya arter inte bara vid ett tillfälle utan vid många oberoende tillfällen och platser. Denna typ av artbildning strider mot principen att en art ska bestå av individer som alla är sina närmaste släktingar. Ett exempel på parallell artbildning är den lilla vivipara strandsnäckan Littoriʹna saxaʹtilis.

Utmed hela Europas atlantkust lever den

(59 av 421 ord)

Medverkande

  • Kerstin Johannesson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, artbildning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artbildning