artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde

(12 av 82 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Definitionen av AI

Uppfattningen om vad som egentligen är AI varierar med tiden. Till exempel ansågs ett tag att maskinläsning behövde AI, men i och med lösningen på detta och andra problem ändras gradvis målen för

(33 av 232 ord)

Metoder för programkonstruktion

Ett flertal metoder används för att konstruera problemlösande och planerande program. En metod, trädsökning, består i att ett stort antal sekvenser av möjliga handlingar, till exempel serier av schackdrag, genomsöks och värderas. Även med extremt snabba datorer är dock en total genomgång av alla handlingssekvenser en praktisk omöjlighet, och man får därför oftast begränsa

(54 av 380 ord)

Inlärning, tänkande och intuition

För konstruktion av intelligenta robotar måste man finna ett lämpligt sätt att representera robotens omgivning och rörelser samt konsekvenserna av robotens handlingar. När det gäller att

(26 av 181 ord)

Seende och mönsterigenkänning

Mycket av mänsklig kunskap och intelligens är av icke-språklig natur. Inom AI har man framför allt försökt imitera människans visuella förmåga. Ett exempel är stereoseende, det vill säga hur man från

(31 av 215 ord)

Språkförståelse

Ett område som ibland också räknas till AI är förståelse, generering och automatisk översättning av språk.

(16 av 114 ord)

Forskning och utveckling

AI är ett expansivt forskningsområde inom datorindustrin, militären och universitetsvärlden. Under 1980- och 90-talen delades AI-området upp i flera mer eller mindre självständiga forskningsområden. Robotik och modellering med neurala nätverk har skapat egna forskningstraditioner som

(35 av 243 ord)

Kritik

AI-forskarna har ofta gjort mycket optimistiska uttalanden om datorernas möjligheter att ersätta

(12 av 81 ord)

Medverkande

  • Christian Balkenius
  • Jonas Skeppstedt
  • Peter Gärdenfors

Litteraturanvisning

Hubert Dreyfus, What Computers Can’t Do (2:a upplagan 1979);
Steven M. LaValle, Planning Algorithms (2006);
David Marr, Vision (1982);
David Rumelhart & James McClelland, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition (1986);
Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3:e upplagan 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, artificiell intelligens. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artificiell-intelligens