arv och miljö, de faktorer som i komplex samverkan påverkar en levande organisms egenskaper. Arv syftar på de ärftliga egenskaper som överförs från

(23 av 158 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Heritabilitet

Hur mycket en enskild egenskap påverkas av arv respektive miljö kan uttryckas med måttet heritabilitet. Om en egenskap betingas

(19 av 129 ord)

Tvillingstudier, adoptionsstudier och familjestudier

Det vanligaste sättet att undersöka ärftligheten hos människor är tvillingstudier, framför allt beroende på att det är relativt enkelt att hitta tvillingar, speciellt i Norden. I Sverige finns världens största tvillingregister med ungefär 200 000 tvillingar som fötts i landet från 1886 och

(43 av 292 ord)

Mentala egenskaper och beteenden

Mest kontroversiell är frågan om hur arv och miljö påverkar hjärnan, t.ex. beteenden, mental hälsa och kriminalitet. Allmänhetens inställning till frågan påverkas av både politiska ställningstaganden och uppfattningar respektive missuppfattningar grundade på resultat inom olika vetenskapliga discipliner. Den allmänna debatten har under det senaste århundradet påverkats av både vetenskapliga landvinningar (t.ex. upptäckten av DNA-molekylen) och politiska skeenden (t.ex. nazismen). Den allmänna uppfattningen om hur hjärnan påverkas av arv och miljö har ibland varit starkt genetiskt deterministisk, ibland starkt sociologistiskt deterministisk.

(80 av 621 ord)

Medverkande

  • Låtta Skogh
  • Paul Lichtenstein
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arv och miljö. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arv-och-miljö