Observationer av solen, månen och vissa stjärnor förekom redan i förhistorisk tid

(12 av 80 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

Enligt pythagoréerna var jorden ett klot som tillsammans med de andra himlakropparna och en ”motjord” rörde sig runt en osynlig centraleld. Den dominerande tanken bland antikens greker, Anaximander, Parmenides, Anaxagoras, var dock att jorden befann sig i centrum av ett klotformat universum. Från 400-talet f.Kr. betvivlades

(46 av 325 ord)

Medeltiden

När romarriket upplöstes på 400-talet isolerades Västeuropa från den grekiska kulturen. Kunskaperna i grekiska språket försvann, och all forskning kom att byggas på de få källor som hade översatts till latinet. Ptolemaios’ ”Almagest” var länge oåtkomlig för Västeuropas lärde. Den viktigaste astronomiska

(42 av 297 ord)

1500- och 1600-talen

När Copernicus strax efter 1500 skapade sin heliocentriska världsbild stödde han sig nästan helt på klassiska auktoriteter. Han ansåg att himlakropparna måste röra sig i fullkomliga cirklar och att universum omsluts av en fixstjärnesfär, men han förmodade att solen snarare än jorden var världsalltets medelpunkt. Hypotesen innebar vissa räknemässiga

(49 av 347 ord)

1700- och 1800-talen

Halley, som assisterade Newton i arbetet med ”Principia”, visade att kometbanor i många fall var ellipser liksom planetbanorna; han förutsåg bl.a. att 1682 års komet skulle återkomma 1758 (Halleys komet). På grundval av ”Principia” utvecklade Clairaut, Lagrange, d’Alembert, Gauss och Laplace den celesta mekaniken och gjorde det möjligt att med stor exakthet beräkna alla rörelser inom planetsystemet. Lagrange och Laplace kunde visa att solsystemet är stabilt trots att planeterna oavbrutet påverkar varandras rörelser.

Under 1600- och 1700-talen mognade insikten att

(80 av 799 ord)

1900-talet

Nya, stora teleskop och en allt mer avancerad mätapparatur gav förutsättningarna för astronomins snabba utveckling under 1900-talet. Den stora refraktorn vid Yerkes-observatoriet, sin tids största astronomiska instrument, togs i bruk 1897. En ny och modernare typ av observatorier uppstod kring sekelskiftet med Mount Wilson Solar Observatory (efter 1920 Mount Wilson Observatory) som det första exemplet. På initiativ av Hale konstruerades flera stora spegelteleskop (reflektorer), främst 2,5-metersteleskopet (1917). 5-metersteleskopet på Palomar Mountain (1948) var länge världens största teleskop. Tre stora specialteleskop

(80 av 1108 ord)

Medverkande

  • Peter Nilson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Astronomins historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/astronomi/astronomins-historia