Atlanten (namnet bildat till sagoön Atlantis), den ocean som skiljer Europa

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utsträckning och morfologi

Eftersom Atlanten är en del av den världsomspännande oceanen är dess avgränsningar mot övriga hav godtyckliga och varierar i olika framställningar. En vanlig indelning räknar med fem världshav – Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Norra ishavet och Antarktiska oceanen. Atlantens nordgräns går då vid Framsundet, mellan Spetsbergen och Grönland. Söderut dras gränsen vid 55 eller 60° sydlig bredd och meridianerna

(60 av 428 ord)

Geologi

Atlanten bildades då megakontinenten Pangea bröts upp till de nuvarande kontinentplattorna och dessa började driva från varandra. I ett första skede under tidig jura (för 185 miljoner år sedan) öppnades en bassäng i centrala Atlanten, från Azorerna till i höjd med Västindiska öarna. Ny jordskorpa bildade där i relativt snabb takt

(51 av 361 ord)

Fysisk oceanografi

Nederbörden över två tredjedelar av de kringliggande kontinenterna avvattnas till Atlanten, och de flesta av jordens stora floder – t.ex. Amazonfloden, Nilen och Mississippi – mynnar där. Trots detta är Atlanten saltare än de övriga oceanerna. Atlantens ytsalinitet är i medeltal 35,4 ‰, mot 34,8 ‰ för hela världshavet. Förklaringen är främst att Atlanten förlorar sötvatten genom avdunstning. Fuktighet förs med den ostliga passadvinden över den smala centralamerikanska landbryggan, där den i stället för att återföras till Atlanten regnar ned i Stilla

(82 av 877 ord)

Biologi

I havet såväl som på land utgör växternas fotosyntes basen för allt liv. Tillräckligt ljus för fotosyntesen finns endast i det allra översta skiktet av havet, den fotiska zonen, som är 10 till 100 m djup. Det innebär att större, fastsittande växter bara kan leva i en smal strandzon. På grund av Atlantens långa kustlinje har bottenalgerna relativt sett större betydelse i Atlanten än i övriga hav, men deras bidrag är ändå blott en tiondel av hela växtproduktionen. Svävande, mikroskopiska

(80 av 559 ord)

Naturresurser

För länderna runt Nordatlanten har havsfisket länge varit av stor betydelse. Strider utkämpades under medeltiden om sillfisket i Nordsjön, och torskfisket utanför Newfoundland var en viktig faktor vid koloniseringen av Kanada. Det nuvarande fisket är

(35 av 243 ord)

Medverkande

  • Håkan Westerberg

Litteraturanvisning

W.A. Nierenberg (utgivare), Boken om världshaven (svensk översättning 1978);
H. Stommel, The Gulf Stream: A Physical and Dynamical Description (1965).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Atlanten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/atlanten