(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundämnenas periodiska system

Även om Bohr-Sommerfeld-modellen endast ger en förhållandevis grov bild av atomen, lyckades man att på basis av den formulera en princip för hur atomer i allmänhet är uppbyggda. Wolfgang Pauli formulerade vad som nu kallas Pauli-principen eller uteslutningsprincipen. Efter att ha infört ett fjärde kvanttal ms, vilket representerar komponenten av spinnimpulsmomenten i en given riktning, postulerade Pauli att endast en elektron kan finnas i ett tillstånd med givna värden på de fyra kvanttalen n, l, m

(76 av 549 ord)

Röntgenstrålning

Röntgenstrålningen är ett exempel på verkan av förändringar i elektronskalen. Den uppkommer till följd

(14 av 97 ord)

Kvantmekanisk behandling av flerelektronsystem

Både periodiska systemet och uppkomsten av röntgenspektra kan förstås kvalitativt utifrån den enkla Bohr-Sommerfeld-modellen. För kvantitativa beräkningar är det dock nödvändigt att tillgripa den kvantmekaniska modellen. Schrödinger-ekvationen kan inte

(29 av 207 ord)

Medverkande

  • Ingvar Lindgren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Flerelektronsystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/atom/flerelektronsystem