ATP, allmän tilläggspension, tidigare en del av den allmänna pensionen. ATP infördes 1960 och upphörde att gälla då det allmänna pensionssystemet infördes

(22 av 155 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Olika typer av ATP

ATP kunde erhållas i form av ålderspension, förtidspension eller efterlevandepension.

Ålderspension kunde man få från 65

(16 av 112 ord)

ATP-förmånens storlek

ATP var ett förmånsbestämt system. För att beräkna tilläggspensionernas storlek användes ett system med pensionspoäng (ATP-poäng). För varje inkomstår dividerades den pensionsgrundande inkomsten (se ovan)

(25 av 177 ord)

Finansiering

ATP finansierades med avgifter på lönesumman. Avgifterna betalades in till AP-fonden

(11 av 57 ord)

Historik

ATP infördes för att utjämna den stora skillnaden mellan de grupper

(11 av 49 ord)

Medverkande

  • Agneta Kruse
  • Åke Elmér

Litteraturanvisning

K. Bratthall & A.M., Stenberg, Lagen om allmän försäkring ( 1984);
A.-C. Ståhlberg, Våra pensionssystem ( 2:a upplagan 1996);
Allmän pension ( SOU 1990:76).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ATP. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/atp-(allmän-tilläggspension)