Australien fick sin första befolkning från Sydöstasien under senaste istiden för cirka 50 000 år sedan. De första européerna tros ha kommit till Australien för drygt 400 år sedan, men redan dessförinnan hade man kontakter med folk

(36 av 256 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Koloniseringen

Storbritannien hade efter de nordamerikanska koloniernas frigörelse 1776 behov av ett nytt område dit man kunde skeppa straffångar. Britterna behövde också stödjepunkter för flottan och för att bevaka vägen till Indien och Kina. Dessutom led man brist på strategiska råvaror för flottan, såsom lin, hampa och masttimmer.

Under befäl

(49 av 349 ord)

Valfångst och fåravel

Sydney och Hobart blev i början av 1800-talet baser för valfångst i Södra ishavet. Särskilt sökte

(16 av 109 ord)

Guld

År 1842 gjorde man fynd av kopparmalm, men den stora förändringen i Australiens situation

(14 av 98 ord)

Kommunikationer

Fartygstrafiken på Australien fick med guldrushen en växande betydelse. Genom att följa den så kallade storcirkelbågen söder om Afrika fick man en sydligare, kortare och snabbare färd till Australien. Den snabbaste färden med

(33 av 229 ord)

Australiska statsförbundet

Alltfler frågor krävde under 1800-talets senare del ett samlat uppträdande utåt av kolonierna i Australien. Den tyska koloniseringen av Nya Guinea och den franska annekteringen av Nya Hebriderna oroade befolkningen i Australien. Samtidigt önskade sockerrörsodlarna i Queensland införa arbetskraft från öarna i Oceanien. År 1876 arbetade 11 000 kanaker från Nya Kaledonien på sockerplantagerna. Genom en rad lagar motarbetades invandringen av kanaker, och flertalet fick återvända till sina hemöar. Uppfattningen att man borde reservera Australien för den vita rasen befästes. Australiska

(80 av 814 ord)

Politiska strider inom och mellan partierna

Under 2000-talet har inrikespolitiken präglats av maktstrider även inom partierna. 1996 förlorade Labor makten till en borgerlig koalition ledd av John Howard (Liberal Party, LP),

(25 av 172 ord)

Medverkande

  • Knut Norborg
  • Lena Karlsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/australien/historia