Landet har alltsedan början av 1990-talet ha haft en hög och stabil ekonomisk tillväxt på drygt 3,5 procent. I motsats till nästan alla andra rika länder drabbades Australien inte av den långa ekonomiska recession som följde efter den globala finanskrisen 2008.

Från början av den koloniala tiden var de australiska samhällenas roll att förse moderlandet Storbritannien med råvaror och att ta emot invandrare därifrån. Den första betydande exportvaran blev ull från merinofår som införts från Västeuropa. Ull var en produkt som

(81 av 875 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och boskapsskötsel

2017 svarade jordbruket för 4 procent av BNP och en något större andel av sysselsättningen. Det har emellertid en större betydelse än så för landet. Australien är i stort sett självförsörjande med livsmedel och exporterar därtill 60 procent av jordbruksproduktionen under år med normala väderförhållanden.

I början av 1900-talet bestod det mesta av Australiens export av jordbruksprodukter, framför allt ull och vete. Efter hand såldes också alltmer kött och mejerivaror till Storbritannien och andra länder i Västeuropa. År 1970 svarade jordbruksvaror fortfarande

(82 av 702 ord)

Skogsbruk

Skogen har aldrig spelat någon större roll i Australiens ekonomi; 2010 svarade skogsbruk och skogsindustri endast för 0,6 procent av landets hela sysselsättning, en halvering sedan 2000.

Australiens skogspolitik handlar om balansen mellan att bevara en unik vegetation och att möta efterfrågan på virke i olika delar av samhället och därigenom begränsa behovet av import. Cirka 70 procent av kontinenten är för torr för att högre vegetation ska kunna växa där. Skog kräver mer än 500 mm årlig nederbörd, och kommersiellt

(81 av 558 ord)

Fiske

Landets ekonomiska zon sträcker sig 200 nautiska mil (370 km) ut från kusterna, och Australien har därmed den tredje största egna fiskezonen i världen. Där

(25 av 176 ord)

Mineral

Australien är ett av världens allra mest mineralrika länder. Omkring 2010 var det också det land där gruvindustrin expanderade allra mest. Mineral och energiråvaror svarade då för drygt hälften av exportinkomsterna. Gruvindustri finns i samtliga delstater men har törst betydelse i Western Australia, där den svarar för närmare en tredjedel av delstatens BNP. Viktig är den också i Northern Territority och Queensland. Två av världens tre största gruvbolag (2012) är helt eller delvis australiska, BHP Billiton och Rio Tinto.

År

(80 av 724 ord)

Energi

Australien har stora tillgångar på de flesta energiråvaror, framför allt på kol, uran och naturgas, och inhemska fossila råvaror svarar för nästan hela landets produktion av primär energi. År 2010 kom 37 procent därav från kol, 35 procent från olja, 23 procent från naturgas och 5 procent från förnyelsebar energi. Dessutom exporteras två tredjedelar av de energiråvaror som utvinns. Produktionen av stenkol och naturgas ökar för varje år, främst till följd av en kraftigt ökad efterfrågan i Östasien, i första hand i Kina.

(83 av 802 ord)

Industri och service

Australien räknas in bland de högt utvecklade industriländerna och tillverkningsindustri tillsammans med gruvindustri och byggindustri svarade 2017 för 25 procent av landets BNP. Dessa tre delar är numera ungefär lika stora och tendensen är att gruvindustrin växer i betydelse medan tillverkningsindustrin krymper. 

Australien industrialiserades relativt sent och först under 1940- och 50-talen växte det fram en bred industrisektor. Företagen var vanligen små och inriktade på att producera för den lilla inhemska marknaden. Industrisysselsättningen var som mest omfattande under 1960-talet, och 1970

(82 av 928 ord)

Utrikeshandel

Under de senaste femton åren har Australiens utrikeshandel förändrats i främst två avseenden. Kinas betydelse har ökat mycket kraftigt och mineralexporten har fått allt större betydelse. Kina var 2000 Australiens sjätte största handelspartner och sedan dess har handeln mellan de två länderna mångdubblats. Kina

(44 av 312 ord)

Turism

Turismen har under senare år fått allt större betydelse för Australiens ekonomi. År 2010 besöktes landet av ca 6 miljoner turister, i första hand från Japan,

(26 av 180 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/australien/näringsliv-och-ekonomi