Australien är ur flera aspekter ett rikt land. Inkomsten per capita är hög, liksom medellivslängden och utbildningsnivån. Internationella jämförelser

(19 av 135 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arbetsmarknad

Fackföreningar bildades tidigt i Australien. Tack vare bristen på arbetskraft fick de en stark ställning. Traditionellt har fackföreningarna varit negativa till invandring av icke-europeisk arbetskraft. I början

(27 av 186 ord)

Socialförsäkringar

Grunden till socialförsäkringssystemet lades redan i början av 1900-talet med inkomstprövad pension och sjukbidrag, arbetslöshetsersättning, invaliditetsstöd och liknande. Utformningen skilde sig mellan delstaterna. I början av 00-talet

(27 av 189 ord)

Sjukvård och sjukförsäkring

I Australien finns såväl offentlig kostnadsfri sjukvård som privat sjukvård. Det offentliga sjukvårdssystemet Medicare infördes 1984 och fungerar ungefär som svensk landstingsvård. Den ger gratis vård på offentliga

(28 av 193 ord)

Jämställdhet

I de australiska kolonierna fick kvinnor efter hand en relativt stark ställning. Kolonin South Australia hade från 1894 som första politiska enhet i världen kvinnlig rösträtt. I den nya förbundsstaten Australien

(31 av 215 ord)

Brott och straff

Dödsstraffet är avskaffat i alla delstater och territorier. Brottsmönstret i Australien

(11 av 41 ord)

Urbefolkningens levnadsförhållanden

Aboriginerna är i stora drag fördelade över kontinenten som befolkningen i dess helhet. Andelen är dock större i norra och centrala Australien. I det glesbefolkade Northern Territory utgör de ca 30 % av invånarna. De bor i mindre utsträckning i de största städerna och i större utsträckning i mindre och

(49 av 344 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/australien/sociala-förhållanden