autonoʹma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar. En annan beteckning är vegetativa nervsystemet (med vegetativa processer menas de nämnda grundläggande livsprocesserna). Även uttrycket viscerala nervsystemet (av latin viscera ’inälvor’) kan

(56 av 394 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sympatiska nervsystemet

Sympatiska nervtrådar utgår från nervceller som är belägna i ryggmärgens grå substans, i de s.k. sidohornen från första bröstkotssegmentet (thorakalsegmentet) till andra ländkotssegmentet (lumbalsegmentet). De sympatiska

(26 av 184 ord)

Parasympatiska nervsystemet

Parasympatikus betyder ’vid sidan av sympatikus’. Parasympatiska centra är belägna ovanför och

(12 av 85 ord)

Autonoma nervsystemets funktion

Praktiskt taget samtliga inre organ är försedda med nervtrådar från både det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Undantag är binjuremärgen, svettkörtlarna samt hudens och musklernas blodkärl, som alla innerveras enbart av sympatiska systemet. Som regel har de två

(38 av 271 ord)

Högre funktioners roll

Att överordnade autonoma centrum i hjärnstammen och i hypotalamus står under inflytande av hjärnbarken har stor klinisk betydelse. De effekter som kan spåras

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • David H. Ingvar
  • Sten-Magnus Aquilonius
Källangivelse
Nationalencyklopedin, autonoma nervsystemet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/autonoma-nervsystemet