avkolonisering, upplösning eller avveckling av ett kolonialt system eller imperium. Termen

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Första vågen

De spanska och portugisiska väldena i Latinamerika upplöstes under 1800-talets början. Dessförinnan hade också Storbritanniens kolonier i Nordamerika gjort sig fria. Den nya världens avkoloniseringsprocesser leddes av politiska eliter av europeiskt

(31 av 215 ord)

Andra vågen

Med avkolonisering som en distinkt historisk process åsyftas i allmänhet Asiens och Afrikas omvandling från kolonial status till politisk oavhängighet under decennierna efter andra världskriget med början i Indien 1947. Indien brukar betraktas som ett typfall och som modell för den senare avkoloniseringen i Asien och

(46 av 324 ord)

Som nationell frihetsrörelse

Termen avkolonisering kan ge intryck av att avvecklingen av de koloniala väldena var en process som kolonisatörerna själva helt rådde över och att de koloniserade folken spelade en passiv roll. Därför har det engelska ordet decolonization en dålig klang

(39 av 276 ord)

Medverkande

  • Björn Hettne

Litteraturanvisning

M.E. Chamberlain, Decolonization: The Fall of the European Empires (1985);
D.K. Fieldhouse, The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century (1982);
P. Gifford & W.R. Louis (utgivare), The Transfer of Power in Africa: Decolonization, 1940–60 (1982);
H. Grimal, Decolonization: The British, French, Dutch and Belgian Empires, 1919–1963 (1978);
P. Neres, French-Speaking West Africa: From Colonial Status to Independence (1962);
C.H. Philips, The Evolution of India and Pakistan 1858–1947 (1962);
L.S. Stavrianos, Global Rift: The Third World Comes of Age (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, avkolonisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avkolonisering