avrinningsbildning, omvandling av vattenflödet från regn och snösmältning över ett område till vattenflöde i vattendrag. I svenska naturområden är markens infiltrationskapacitet, dvs. dess förmåga att ta emot vatten som tillförs markytan, vanligen större än nederbördens intensitet. Nederbördsvattnet kan därför tränga in, infiltrera, i jorden. Härigenom ökar utströmningen av grundvatten till vattendragen. Vattenflödet i bäckar domineras vanligen av grundvatten som strömmar ut till följd av nederbördsvattnets infiltration.

Frågan om hur nederbördsvattnet

(70 av 494 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Allan Rodhe

Litteraturanvisning

H. Grip & A. Rodhe, Vattnets väg från regn till bäck ( 3:e upplagan 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, avrinningsbildning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avrinningsbildning