bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium. Bad kan tas i vatten, gyttja, tång, ånga, solsken, hetluft eller sand. Oftast sker det av hygieniska skäl eller för det fysiska välbefinnandets skull. Det finns också andra motiv för bad, främst medicinska och religiösa.

(44 av 312 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Lämningar från antika kulturer visar badets tidiga betydelse. Badrum och badkar förekom sporadiskt i de avancerade bronsålderskulturerna, t.ex. i Egypten, på

(21 av 144 ord)

Romerska bad

Romerska bad hade olika avdelningar som den badande passerade igenom med början i ombytesrum och motion i en gymnastiklokal. Sedan man börjat svettas i

(24 av 165 ord)

Ångbad och bastubad

Ångbadet anses ha uppkommit hos skyterna, ett nomadfolk norr om Svarta

(11 av 72 ord)

Termalbad

Från och med 1100-talet anlades badhus också i Europas städer. Under 1400- och 1500-talen urartade dessa badinrättningar

(17 av 115 ord)

Brunnsorter

På 1600-talet tillkom många brunnsorter och badorter, bl.a. Vichy i Frankrike och Spa i Belgien.

(15 av 105 ord)

Havsbadorter

I England utvecklades i början av 1700-talet nya idéer om kroppshygien och tvättning i kallt saltvatten, vilket ledde till etableringen av den första havsbadorten, Scarborough, 1730. Denna följdes av många

(30 av 209 ord)

Kallbadhus och varmbadhus

I slutet av 1700-talet började kallbadhus byggas i de större svenska städerna. Redan 1780 anlades en badsump i Fattighusån i Göteborg.

Det hygieniska medvetandet ökade under hela 1800-talet. År 1832 invigdes Lorentzka badhuset

(33 av 233 ord)

Strandbad

Badlivet hade i stort sett varit förunnat endast den mest välsituerade delen av befolkningen, men med mellankrigstidens ekonomiska och sociala

(20 av 137 ord)

Medverkande

  • Jan-Öjvind Swahn
  • Nils Ragnar Jeansson

Litteraturanvisning

M. Bergmark, Bad och bot (1959);
E. Mansén, Ett paradis på jorden: Om den svenska kurortskulturen 1680–1880 (2001);
H. Prignitz, Vom Badekarren zum Strandkorb: Zur Geschichte des Badewesens an der Ostseeküste (1977);
L. Wright, Clean and Decent: The Fascinating History of the Bathroom and the Water Closet (1960).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bad