Bangladesh [baŋgladɛʹʃ], stat i Sydasien; 147 570 km2, 166,4 miljoner invånare

(10 av 75 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Stora delar av Bangladesh präglas av de många vattenrika floderna, bl.a. Ganges och Brahmaputra, med tätt liggande flodarmar och enorma deltabildningar. Helt

(22 av 155 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Bangladeshs terrängformer präglas av de många vattenrika floderna och dessas tätt liggande flodarmar och enorma deltabildningar, som ständigt växer. De

(20 av 140 ord)

Klimat

Bangladesh har ett tropiskt regnskogsklimat av monsuntyp med hög luftfuktighet och stor, säsongsbunden nederbörd. Temperaturen når

(16 av 113 ord)

Växt- och djurliv

Bangladeshs areal täcks i dag till 15 % av skog, medan 2/3 är jordbruksmark. Hela Bangladesh var

(16 av 114 ord)

Naturskydd

Bangladesh hade 2009 fem nationalparker. Det fanns ytterligare sju skyddade områden,

(11 av 25 ord)

Befolkning

Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade länder (1 128 invånare per km2). Urbaniseringsgraden är låg för sydasiatiska förhållanden (35 procent).

De största städerna är Dhaka (7 miljoner invånare, 2012), Chittagong (2,6 miljoner) och Khulna (663 000). Man räknar med att landet har

(41 av 296 ord)

Språk

Majoriteten av befolkningen talar indoariska språk och dialekter, främst det officiella

(11 av 29 ord)

Religion

Bangladesh är ett muslimskt land med ca 85 % muslimer och 13 % hinduer

(12 av 80 ord)

Utbildning

Skolsystemet i landet har tre nivåer: primärskola (fem år), sekundärskola (fem plus två år) samt college och högskola (fyra till sju år). Primärskolan är

(24 av 168 ord)

Sociala förhållanden

Knappa resurser präglar de flesta bangladeshiers vardag. Till att börja med gäller detta det fysiska utrymmet; med sina omkring 160 miljoner invånare på en yta som är mindre än en tredjedel av Sveriges är Bangladesh ett av världens mest befolkningstäta länder. Försök

(42 av 293 ord)

Näringsliv

Näringslivet domineras helt av jordbruket. Ett starkt beroende av juteexport härrör

(11 av 78 ord)

Jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och fiske

Jordbruket är väsentligen inriktat på självhushållning. Ris är den viktigaste grödan och odlas på 80 procent av jordbruksmarken. Husdjurshållning, framför allt av kor och vattenbufflar, utgör en stor del av jordbruksekonomin. Produktionen av ris har ökat starkt sedan mitten av 1970-talet och 2000 blev landet

(44 av 309 ord)

Mineral och energi

Förhållandevis små kvantiteter mineral finns inom landet, och Bangladesh är starkt

(11 av 41 ord)

Industri

Industrisektorn bidrar med cirka 30  procent till BNP. Viktiga produkter är

(11 av 57 ord)

Utrikeshandel

Bangladesh har ett stort underskott i handelsbalansen. Viktiga importvaror är kapitalvaror,

(11 av 42 ord)

Kommunikationer

Huvuddelen av varutransporterna inrikes sker på vattenvägar. Samtidigt som flodrikedomen möjliggör

(11 av 55 ord)

Massmedier

I Bangladesh utkommer ett femtiotal dagstidningar, varav de flesta dock har mycket små upplagor. Dagstidningsspridningen

(15 av 101 ord)

Statsskick och politik

Bangladesh är enligt konstitutionen från 1972 en republik grundad på parlamentarisk demokrati, med bengali som officiellt språk. I konstitutionen angavs fyra grundläggande principer: nationalism, socialism, demokrati och sekularism. Dessa stadganden avspeglar behovet av att särskilja den nationella identiteten från det tidigare moderlandet Pakistan. Språkfrågan hade varit en av de stora stötestenarna i relationen med Pakistan, som infört urdu som nationalspråk. En annan inspirationskälla var det politiska tänkande som vunnit insteg i tredje världen på 1970-talet. Termen socialism

(77 av 550 ord)

Rättsväsen

Domstolsväsendet består av distriktsdomstolar, appellationsdomstolar och High Court Division of the

(11 av 28 ord)

Mänskliga rättigheter

Bangladeshs moderna historia har präglats av krig och politisk oro såväl före som efter självständigheten 1971 (se Historia). Naturkatastrofer som översvämningar och orkaner och de långa perioderna av konflikter har resulterat i att över 30 procent av befolkningen lever under

(39 av 272 ord)

Försvar

Försvaret bygger på frivillighet och omfattar (2007) ca 126 000 man reguljära trupper organiserade i

(14 av 97 ord)

Musik

Musiklivet i Bangladesh återspeglar den historiska samhörigheten med Västbengalen. De inhemska,

(11 av 77 ord)

Historia

Området har genom seklen varit en nordöstlig ytterzon, långt från maktens centrum, i hinduiska, buddhistiska och muslimska riken, liksom i Brittiska Indien. Bengalen var fram till 1947 ett integrerat område, bestående av nuvarande Bangladesh och det som nu är den indiska delstaten Västbengalen. Bengalen har främst hört till den indiska kultursfären och har spelat en viktig roll i Indiens historia (jämför Bengalen och Indien, Historia). Ursprungligen en bördig jordbruksbygd i Ganges- och Brahmaputradeltat har området utarmats av överexploatering och av

(80 av 1389 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Hammarlund
 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Bengt Hubendick
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Peter Schalk
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
W. Mey, They are now Burning Village after Village: Genocide in the Chittagong Hill Tracts (1984);
W. Van Schendel, Peasant Mobility: The Odds of Life in Rural Bangladesh (1981).
Statsskick och politik:
C. Baxter (utgivare), Government and Politics in South Asia (4:e upplagan 1998).
Litteratur:Historia:
C. Baxter & S. Rahman, Historical Dictionary of Bangladesh (2:a upplagan 1996);
L. Ziring, Bangladesh: From Mujib to Ershad (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bangladesh. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bangladesh