Bangladesh [baŋgladɛʹʃ], stat i Sydasien; 147 570 km2, 169,8 miljoner invånare

(11 av 76 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Stora delar av Bangladesh präglas av de många vattenrika floderna, bl.a. Ganges och Brahmaputra, med tätt liggande flodarmar och enorma deltabildningar. Helt

(22 av 156 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Bangladeshs terrängformer präglas av de många vattenrika floderna och dessas tätt liggande flodarmar och enorma deltabildningar, som ständigt växer. De

(20 av 141 ord)

Klimat

Bangladesh har ett tropiskt regnskogsklimat av monsuntyp med hög luftfuktighet och stor, säsongsbunden nederbörd. Temperaturen når i

(17 av 121 ord)

Växt- och djurliv

Bangladeshs areal täcks i dag till 15 % av skog, medan 2/3 är jordbruksmark. Hela Bangladesh var ursprungligen

(18 av 115 ord)

Naturskydd

Bangladesh hade 2009 fem nationalparker. Det fanns ytterligare sju skyddade områden,

(11 av 25 ord)

Befolkning

Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade länder (1 150 invånare per km2). Urbaniseringsgraden är låg för sydasiatiska förhållanden (37 procent).

De största städerna är Dhaka (7 miljoner invånare, 2012), Chittagong (2,6 miljoner) och Khulna (663 000). Man räknar med att landet har 85 000

(45 av 307 ord)

Språk

Majoriteten av befolkningen talar indoariska språk och dialekter, främst det officiella

(11 av 29 ord)

Religion

Bangladesh är ett muslimskt land med ca 85 % muslimer och 13 % hinduer

(14 av 83 ord)

Utbildning

Skolsystemet i landet har tre nivåer: primärskola (fem år), sekundärskola (fem plus två år) samt college och högskola (fyra till sju år). Primärskolan är i

(25 av 173 ord)

Sociala förhållanden

Knappa resurser präglar de flesta bangladeshiers vardag. Till att börja med gäller detta det fysiska utrymmet; med sina omkring 160 miljoner invånare på en yta som är mindre än en tredjedel av Sveriges är Bangladesh ett av världens mest befolkningstäta länder. Försök

(42 av 294 ord)

Näringsliv

Näringslivet domineras helt av jordbruket. Ett starkt beroende av juteexport härrör

(11 av 78 ord)

Jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och fiske

Jordbruket är väsentligen inriktat på självhushållning. Ris är den viktigaste grödan och odlas på 80 procent av jordbruksmarken. Husdjurshållning, framför allt av kor och vattenbufflar, utgör en stor del av jordbruksekonomin. Produktionen av ris har ökat starkt sedan mitten av 1970-talet och 2000 blev landet

(45 av 312 ord)

Mineral och energi

Förhållandevis små kvantiteter mineral finns inom landet, och Bangladesh är starkt

(11 av 41 ord)

Industri

Industrisektorn bidrar med cirka 30  procent till BNP. Viktiga produkter är

(11 av 58 ord)

Utrikeshandel

Bangladesh har ett stort underskott i handelsbalansen. Viktiga importvaror är kapitalvaror,

(11 av 42 ord)

Kommunikationer

Huvuddelen av varutransporterna inrikes sker på vattenvägar. Samtidigt som flodrikedomen möjliggör

(11 av 56 ord)

Massmedier

I Bangladesh utkommer ett femtiotal dagstidningar, varav de flesta dock har mycket små upplagor. Dagstidningsspridningen

(15 av 105 ord)

Statsskick och politik

Bangladesh är enligt konstitutionen från 1972 en republik grundad på parlamentarisk demokrati, med bengali som officiellt språk. I konstitutionen angavs fyra grundläggande principer: nationalism, socialism, demokrati och sekularism.

(28 av 197 ord)

Statsskick

Presidenten, som väljs av parlamentet för fem år, utnämner premiärministern och Högsta domstolens ordförande samt är överbefälhavare för krigsmakten.

(19 av 129 ord)

Politik

De dominerande politiska partierna är Awamiförbundet, lett av Hasina Wajed (Sheikh Hasina), dotter till landets grundare Mujibur Rahman, och Bangladeshs nationalistparti (BNP), lett av Khaleda Zia, änka efter partiets grundare Zia ur-Rahman.

(32 av 224 ord)

Rättsväsen

Det officiella rättssystemet är baserat på brittisk lagstiftning från kolonialtiden. Detta system är dock

(14 av 97 ord)

Mänskliga rättigheter

Bangladeshs moderna historia har präglats av krig och politisk oro såväl före som efter självständigheten 1971 (se Historia). Naturkatastrofer som översvämningar och orkaner och de långa perioderna av konflikter har resulterat i att över 30 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Arbetsförhållandena i landet är många

(46 av 316 ord)

Försvar

Försvaret bygger på frivillighet och omfattar (2007) ca 126 000 man reguljära trupper organiserade i 18

(16 av 105 ord)

Musik

Musiklivet i Bangladesh återspeglar den historiska samhörigheten med Västbengalen. De inhemska,

(11 av 77 ord)

Historia

Området har genom seklen varit en nordöstlig ytterzon, långt från maktens centrum, i hinduiska, buddhistiska och muslimska riken, liksom i Brittiska Indien. Bengalen var fram till 1947 ett integrerat område, bestående av nuvarande Bangladesh och det som nu är den indiska delstaten Västbengalen. Bengalen

(44 av 312 ord)

Västpakistan och Östpakistan

Muslimerna i Brittiska Indien hade fått ett språkrör i organisationen Moslem League, bildad i Dhaka 1906. År 1947, då Brittiska Indien delades i de självständiga staterna Indien och Pakistan, blev östra Bengalen under namnet Östpakistan förenat med muslimska majoritetsområden 1 600 km västerut. Delningen skar av förbindelserna med den

(49 av 338 ord)

Bangladesh blir självständigt

Bangladesh blev världens till folkmängden åttonde nation men var förött av krig och naturkatastrofer. Mujibur Rahman uppfattades som en landsfader och överbryggade nödtorftigt motsättningarna mellan vänster

(26 av 184 ord)

Demokrati med stora brister

Genom en författningsändring 1991 återställdes den parlamentariska demokrati som förutsetts i den ursprungliga konstitutionen och BNP, lett av general Zias änka Khaleda Zia, bildade regering. Awamiförbundet hade då återuppstått under ledning av Mujibur Rahmans dotter Hasina Wajed, oftast kallad Sheikh Hasina. Sedan dess har det politiska livet präglats av rivalitet mellan dessa två dominerande politiska dynastier. Kamp om makten snarare än sakpolitiska skillnader har stått i centrum och det politiska våldet har återkommande blossat upp. Korruption har varit ett genomgående inslag.

(81 av 793 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Hammarlund
 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Bengt Hubendick
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lennart Weibull
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Peter Schalk
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
W. Mey, They are now Burning Village after Village: Genocide in the Chittagong Hill Tracts (1984);
W. Van Schendel, Peasant Mobility: The Odds of Life in Rural Bangladesh (1981).
Statsskick och politik:
C. Baxter (utgivare), Government and Politics in South Asia (4:e upplagan 1998).
Litteratur:Historia:
C. Baxter & S. Rahman, Historical Dictionary of Bangladesh (2:a upplagan 1996);
L. Ziring, Bangladesh: From Mujib to Ershad (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bangladesh. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bangladesh