Barbados [bɑ:beiʹdɔs], stat i Västindien; 430 km2, 303 000 invånare (2023). Det

(12 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Barbados östra del är ett kuperat högland med brantkust. I övrigt innefattar kusten flera sandbukter och omges mestadels av

(19 av 133 ord)

Natur

Barbados består, i motsats till många andra öar bland Windward Islands, av sedimentära bergarter såsom lersten, sandsten och konglomerat från övre krita, överlagrade av kalkiga

(25 av 177 ord)

Naturskydd

Barbados hade 2009 13 områden under naturskydd, av dessa var en

(11 av 12 ord)

Befolkning

Barbados har en genomsnittlig befolkningstäthet av 685 invånare per km2

(10 av 55 ord)

Språk

Engelska är officiellt språk. Talspråket bajan brukar betraktas som en dialekt

(11 av 18 ord)

Religion

Efter 1655, under brittiskt inflytande, blev den anglikanska kyrkogemenskapen dominerande, men

(11 av 73 ord)

Utbildning

Utbildningen har högre standard än i grannländerna; 97 % är läskunniga. Utbildningen

(12 av 51 ord)

Sociala förhållanden

Alla invånare har tillgång till hälso- och sjukvård, och ett socialförsäkringssystem

(11 av 13 ord)

Näringsliv

Sockerproduktion har traditionellt varit stommen i öns ekonomi, och halva ytan är täckt av sockerplantager. Under 1960-talet ersattes emellertid sockret av turismen som

(23 av 164 ord)

Kommunikationer

Den flacka ön har ett av världens tätaste vägnät, sammanlagt 1 600

(12 av 55 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Barbados är relativt stor. Det finns två dagliga tidningar:

(11 av 63 ord)

Statsskick och politik

Barbados är en självständig stat inom Brittiska samväldet. Den brittiska monarken var fram till 2021 statsöverhuvud och företräddes på platsen av en generalguvernör. Planer på att omvandla landet till republik förverkligades

(31 av 217 ord)

Rättsväsen

Den materiella rätten är i hög grad engelskinspirerad. Domstolsväsendet består av

(11 av 38 ord)

Försvar

Försvaret bygger på frivillighet och uppgår till 600 man med en

(11 av 30 ord)

Musik

Barbados musikkultur har både brittiska och afrikanska drag. Många folkstilar och traditioner, som tea meetings och tuk

(17 av 120 ord)

Historia

Ön var vid européernas ankomst i början av 1500-talet bebodd av arawaktalande folk, vilka av spanjorerna forslades som slavar till Hispaniola (Haiti). På 1620-talet bosatte sig engelska kolonisatörer

(28 av 193 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Dag Retsö
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lennart Weibull
 • Lidija Babic-Odlander
 • Manfred Hofmann
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Barbados. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barbados