batteriʹ, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen. Även bränsleceller (se

(24 av 165 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Möjligen kan enkla elektrokemiska strömkällor ha använts för cirka 2 000 år sedan. År 1936 återfanns nära Bagdad, Irak, ett litet keramikkrus som har daterats till parthisk tid (cirka 250 f.Kr. – 224 e.Kr.) som har kommit att kallas Bagdadbatteriet. Kruset

(41 av 285 ord)

Användningsområden

Batterianvändningen ökar stadigt som en följd av vår ökande användning av bärbar elektronisk utrustning. Många gånger är batteristorleken begränsande för en apparats fysiska mått, och utvecklingen inom batteriområdet har därför varit avgörande även för utvecklingen av nya bärbara apparater. Inom industrin och för telekommunikationer finns stora batterier i beredskap i den händelse eldistributionen skulle sluta fungera. Ett annat användningsområde för batterier inom

(62 av 442 ord)

Egenskaper

De viktigaste egenskaperna hos ett batteri är dess spänning, energidensitet (se tabell), temperaturkänslighet samt benägenhet till självurladdning. Hos laddningsbara batterier är även bärbarhet, laddningsspänning, cyklingsbarhet, laddningsverkningsgrad samt spänningsområde viktiga egenskaper. Ett batteris energiinnehåll beror på hur

(36 av 257 ord)

Återvinning

Sedan september 2008 regleras återvinningen av batterier inom EU av EG:s batteridirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG). Enligt detta omfattas alla EU-länder av ett minimikrav på mängden insamlade batterier av olika kategorier. Målet

(33 av 229 ord)

Medverkande

  • Gunder Karlsson
  • Johan Warell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, batteri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/batteri