befruktning, konception, den biologiska process då könsceller (spermie och äggcell) förenas

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Djur

Befruktning hos djur sker som ett led i könlig (sexuell) fortplantning och innebär att kärnorna från en hanlig och en honlig könscell (gamet) förenas och bildar kärnan i det blivande embryots första cell, den så kallade zygoten.

Könscellerna, det vill säga spermierna och äggcellerna, bildas genom meios (reduktionsdelning) under spermatogenesen hos hanen och

(53 av 366 ord)

Svampar, alger och växter

Här följer inte alltid sammansmältning av cellkärnor omedelbart på sammansmältning av celler från olika individer.

Hos mycelbildande svampar förekommer inte frisimmande celler, och hos basidsvampar saknas könsorgan helt, varför man oftast inte kan skilja han- och honindivider åt morfologiskt. Man talar då om plus- och minusmycel, och befruktning sker endast mellan mycel av olika typ.

Hos algsvampar, till exempel kulmögel, bildas en zygospor genom sammansmältning av delar (gametangier) av två mångkärniga mycel. I zygosporen smälter många haploida plus-

(78 av 555 ord)

Medverkande

  • Bo Stille
  • Göran Rybo
  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, befruktning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/befruktning