bekämpning innebär att man håller tillbaka och begränsar skadegörare som orsakar

(11 av 41 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förebyggande bekämpning

Förebyggande bekämpning kan ske genom lämpligt val av gröda och väl anpassad växtföljd och odlingsteknik. Därigenom hindras eller minskas risken för angrepp,

(22 av 154 ord)

Mekanisk bekämpning

Mekanisk bekämpning kan ske i många former. Handrensning av flyghavre på åkrarna och bortrensning av sjuka kvistar och

(18 av 122 ord)

Fysikalisk bekämpning

Fysikalisk bekämpning med värme används t.ex. vid varmluftbehandling mot växtsjukdomar på

(11 av 51 ord)

Biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning innebär att skadegörarnas naturliga fiender i form av parasiter, rovinsekter, rovkvalster, virus (t.ex. myxomatos mot vildkaniner) m.m. utnyttjas för att hålla dem tillbaka. Sådan bekämpning måste dock

(29 av 202 ord)

Kemisk bekämpning

Kemisk bekämpning kan ske i många former. Merparten av de kemiska bekämpningsmedlen är relativt bredverkande och används i doser från några gram till några kilogram per hektar.

(27 av 187 ord)

Integrerad bekämpning

Integrerad bekämpning innebär att man försöker anlägga en helhetssyn på skadegörarbekämpningen. Målsättningen

(12 av 84 ord)

Allmänna synpunkter

All bekämpning måste anpassas till skadegörarnas speciella egenskaper och till de förväntade skadornas typ och omfattning. Den måste ske med omdöme och

(22 av 157 ord)

Medverkande

  • Birger Granström
  • Christer Nilsson
  • Ulf Bärring

Litteraturanvisning

M.-L. Pettersson, Skydda din trädgård ( 2009);
M.-L. Pettersson & I. Åkesson, Växtskydd i trädgård (2:a upplagan 2003).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bekämpning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bekämpning