Belgiens historia har präglats av dess läge mitt i Europa, omgivet

(11 av 68 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Från Rom till Burgund

År 57 f.Kr. erövrades området för det nuvarande Belgien av romarna. Deras land kom att ingå i det romerska Gallien, efter hand som en särskild provins, (Gallia) Belgica, vilken gett namn åt den sentida staten. Under folkvandringstidens omvälvningar blev den ursprungliga befolkningen (germaner och belgier, dvs. keltiska stammar) mer och mer uppblandad med invandrande germaner. Politiskt kom Belgien först att ingå i det merovingiska frankerväldet och därefter i det frankiska storrike som

(72 av 510 ord)

Spanskt och österrikiskt herravälde

Det burgundiska väldet tycktes vara embryot till en stark självständig stat mellan Tyskland och Frankrike. Sedan Karl den djärve av Burgund stupat år 1477 kom emellertid det ”burgundiska arvet” efter hand i furstehuset Habsburgs händer. Under kejsar Karl V var det habsburgska väldet den dominerande makten i Europa. Karl var inte bara tysk-romersk kejsare och härskare i de s.k. österrikiska arvländerna utan också kung av Spanien och innehavare av Nederländerna.

De rika Nederländerna

(73 av 518 ord)

Från den franska till den belgiska revolutionen

Under intryck av Bastiljens stormning gjorde man i Belgien uppror mot det österrikiska herraväldet. Ledningen av revolten togs av de konservativa och klerikala grupperna, och den belgiska stat som konstituerades 1790 slog vakt om kyrkans och de enskilda provinsernas intressen.

Österrikarna återvann mycket snabbt kontrollen över Belgien, men de franska segrarna i de följande revolutionskrigen ledde

(56 av 396 ord)

Det självständiga Belgien fram till första världskriget

Belgien var ett av de tidigast industrialiserade länderna i världen. Industrialiseringen byggde på koltillgångar, och brytningen av dessa lade i sin tur grunden till en omfattande järn- och stålhantering. Den ekonomiska utvecklingen var emellertid regionalt snedfördelad. Den industriella utvecklingen berörde företrädesvis de franskspråkiga områdena medan de nederländskspråkiga områdena i huvudsak förblev agrara, med en hög procent

(56 av 395 ord)

Från första till andra världskriget

Den 4 augusti 1914 inledde Tyskland krigshandlingarna i första världskriget genom att enligt de tidigare planerna angripa Belgien. Kränkningen av Belgiens internationellt garanterade neutralitet blev ett stort propagandanummer för Tysklands motståndare, och hotet om tysk kontroll av den flandriska kusten gav den omedelbara anledningen till Storbritanniens inträde i kriget.

Större delen av Belgien ockuperades snabbt av tyskarna, men delar av Flandern förblev i belgisk besittning. Flera av

(67 av 475 ord)

Efterkrigstiden

Efter befrielsen kom det politiska livet i Belgien att upptas av uppgörelsen med samarbetsmännen och frågan om vad som skulle ske med kung Leopold. Denne kritiserades för beslutet att kapitulera och för att inte starkt nog ha tagit avstånd från ockupationsregimen. Trots stöd från katoliker och flamländare blev kritiken för stark, och 1951 abdikerade Leopold till förmån för sin son Baudouin.

Ett annat problem var Kongo (Kinshasa). Det fanns motstånd i Belgien mot att bevilja kolonin självständighet med tanke på

(80 av 605 ord)

Medverkande

  • Rune Johansson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/belgien/historia