(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Belgien är huvudsakligen ett lågt liggande land, som långsamt höjer sig från Nordsjön i väster och Nederländerna i norr mot Ardennerna i sydöst, vilka utgör det enda höglandsområdet. Ett antal topografiska regioner med olika utformning kan urskiljas.

(37 av 259 ord)

Klimat

Belgiens klimat är av tempererad, maritim typ men påverkas i de olika delarna av avståndet till och höjden över havet.

(20 av 139 ord)

Växt- och djurliv

Belgien är ett av Europas minsta och mest tättbefolkade länder, men efter århundraden av intensivt utnyttjande börjar man nu på många håll att återföra landskapet till ett mer ursprungligt skick, till gagn för såväl växter och djur som människor i behov av nya naturupplevelser.

I nordväst utbreder sig en flackare, kort kustzon utmed Nordsjön där lämpliga delar invallats för intensivt jordbruk eller exploaterats för rekreation. Centrala Belgien domineras av en lägre,

(71 av 503 ord)

Naturskydd

Belgien har (2012) en nationalpark, Hoge Kempen (60 km2), och

(10 av 22 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/belgien/natur