Magmatiska bergarter, magmabergarter, bildas som stelningsprodukter av magmor (bergartssmältor) i eller

(11 av 64 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kemisk sammansättning

Konventionellt uttrycks den kemiska sammansättningen hos bergarter i oxidform (se tabell

(11 av 50 ord)

Mineralogisk sammansättning

Hos de allra flesta magmatiska bergarter har de dominerande kemiska komponenterna

(11 av 71 ord)

Textur och struktur

Textur står för de småskaliga, i många fall mikroskopiska dragen, såsom grad av kristallinitet och kornstorlek

(16 av 110 ord)

Textur

Kristallinitet förekommer i olika grad hos magmabergarter. Sålunda finns bergarter, t.ex. granit, vilka består av enbart kristaller och därför betecknas holokristallina. Andra, i likhet med obsidian, består nästan uteslutande av vulkaniskt glas och beskrivs därför som holohyalina. Mellan dessa ytterligheter finns de hypokristallina (kristaller mer än glas) och de hypohyalina (glas mer än kristaller) bergarterna.

Kornstorleken hos magmabergarternas kristallina komponenter är varierande och betingas av magmans stelningsförhållanden. Av detta skäl har man använt de magmatiska bergarternas kornstorlek för en grov

(80 av 936 ord)

Struktur

Bankning innebär att en bergartsmassa genom sprickor uppdelas i skivor (bankar) som är parallella eller nästan parallella med berggrundsytan. Denna struktur visar sig normalt inte hos den ovittrade bergarten. Bankningen är relativt vanlig hos graniter och granitliknande bergarter.

image/jpeg

bergarter (bild 8). Bankning i granit. Sprickor som är parallella med berggrundens överyta uppdelar berget i upp till flera meter mäktiga bankar.

Sotenäset, Västra Götalands län.

Pelarförklyftning är ett krympningsfenomen hos ett nyligen stelnat lavaflöde eller en marknära intrusion. Krympsprickorna

(80 av 618 ord)

Klassifikation

Klassifikationen av de magmatiska bergarterna kan ske på basis av en eller flera av deras egenskaper. Oavsett vilken eller vilka av dem som läggs till grund för systematiken blir avgränsningen mellan bergarterna konventionsbunden, då naturen inte känner strikta gränser.

Stelningsdjup. De magmatiska bergarterna kan indelas med hänsyn till den nivå i jordskorpan där de stelnat. Man skiljer härvid mellan djupbergarter, gångbergarter och ytbergarter. Jämför ovan Textur (kornstorlek).

Sammansättning: Halten av kiseldioxid. Magmatiska bergarter skiljer sig från varandra beträffande bl.a. kemisk

(80 av 780 ord)

Medverkande

  • Bengt Loberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Magmatiska bergarter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bergarter/magmatiska-bergarter