alumiʹnium (nybildning till latin aluʹmen, genitiv aluʹminis ’alun’), metalliskt grundämne i

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst och produktion

I naturen finns aluminium endast kemiskt bundet till andra grundämnen. Aluminium tycks inte vara nödvändigt för levande organismer, som innehåller

(20 av 137 ord)

Framställning

Metallen framställs i två steg: först extraktion, rening och torkning av bauxit i Bayerprocessen, sedan elektrolys i smält massa (smälta) av den bildade aluminiumoxiden, Al2O3, i Hall–Héroult-processen.

Vid Bayerprocessen behandlas torkad och finkrossad bauxit med natriumhydroxid (100–300 g/l) vid 150–250 °C och under tryck upp till 35 atm (cirka 3 500 kPa), beroende på bauxitens sammansättning.

(56 av 403 ord)

Återvinning

En ökande andel av aluminiumproduktionen utgörs av återvunnen och omsmält metall. Skrotet utgörs dels av aluminiumprodukter

(16 av 111 ord)

Egenskaper

Aluminium är en silvervit metall med låg densitet (2,699 g/cm3) och smältpunkt (660,37 °C). Den kristalliserar i kubiskt tätpackat gitter. Den rena metallen är relativt mjuk och plastiskt formbar i både kallt och varmt tillstånd. Hållfastheten

(36 av 256 ord)

Användning

Aluminium används inom en mängd områden, huvudsakligen som legeringar. En stor del av aluminiet används inom byggnadsindustri, i transportmedel (bilar, fartyg, flygplan med mera), i elöverföring och i maskiner. 

Cirka 80 procent av

(34 av 230 ord)

Aluminiumföreningar

Aluminium reagerar vid upphettning direkt med de flesta icke-metaller, till exempel svavel, halogener, kväve och syre.

Litiumaluminiumhydrid, LiAlH4,­ bildas genom reaktion mellan litiumhydrid och aluminiumtriklorid i eter. Det är ett färglöst, fast ämne och ett viktigt reduktionsmedel vid organisk och oorganisk syntes.

Trihalogenider, AlF3,­ AlCl3,­ AlBr3­ och AlI3,­ bildas genom direkt reaktion med respektive halogen.

(55 av 458 ord)

Biologiska effekter

De biologiska effekterna av aluminium i naturen beror på i vilken form metallen föreligger. De flesta skadorna orsakas av metallens jonformer.

Naturligt förekommande aluminiumföreningar har låg löslighet i vatten och är därför fasta i marken.

(35 av 245 ord)

Historik

Aluminium i metallisk form framställdes första gången 1825 av dansken H.C. Ørsted genom reduktion av aluminiumklorid med kaliumamalgam. Hans metod förbättrades av tysken Friedrich Wöhler, men fortfarande var det en laboratoriemetod som bara gav små korn av metall. En tekniskt

(40 av 282 ord)

Medverkande

  • Anders Södergren
  • Lars Ivar Elding
  • Åke Karlsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, aluminium. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aluminium