beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier. En normativ teori syftar till att ange hur en person eller en organisation bör fatta beslut för att handla rationellt. En deskriptiv teori har som målsättning att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut.

Inom normativ beslutsteori utgår man ifrån att ett beslut bestäms dels av agentens, beslutsfattarens, bedömning av hur troliga olika konsekvenser av ett handlingsalternativ är, dels av agentens värdering

(80 av 718 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Daniel Thorburn
  • Lennart Sjöberg
  • Peter Gärdenfors

Litteraturanvisning

P. Gärdenfors & N.-E. Sahlin (utgivare), Decision, Probability, and Utility: Selected Readings ( 1988);
D. Luce & H. Raiffa, Games and Decisions ( 1957);
L. Sjöberg, Beslutsfattande: Psykologiska studier av valsituationer ( 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, beslutsteori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beslutsteori