biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbi (Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.

Förutom honungsbiet, vars ursprungliga utbredningsområde var Europa, Afrika och

(30 av 214 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Biodling internationellt

Biodling förekommer i praktiskt taget alla delar av världen där klimatet inte lägger

(13 av 89 ord)

Bisamhället

Ett bisamhälle består normalt av en fullt utvecklad hona, drottningen eller visen, som kan leva 3–5 år, 10 000–70 000 arbetsbin, som är honor med outvecklade könsorgan och en livstid som om sommaren är ca 5 veckor och om vintern så lång att de överlever till våren, samt sommartid upp till 2 000 drönare (hanar).

Boet är uppfyllt av parallellt hängande vaxkakor,

(62 av 415 ord)

Bikupan

En fredad bostad är förutsättningen för binas sociala liv. Deras anpassningsförmåga beträffande kupans material, form och volym är stor. Därför har de inga svårigheter att godta de bostäder som biodlarna

(30 av 211 ord)

Honung och andra produkter

I äldre tider skördades honungen genom att den pressades eller kramades ut ur vaxkakorna sedan bina ”slaktats” genom

(18 av 124 ord)

Pollinering

Bina har emellertid sin största betydelse på ett helt annat plan. De ombesörjer den

(14 av 98 ord)

Svärmning och avläggare

Bigårdens utökning sker antingen genom binas naturliga svärmning eller genom bildning av s.k. avläggare. I förra fallet skakar eller borstar biodlaren ned den svärm, som lämnat sitt modersamhälle och samlats på en gren eller

(34 av 239 ord)

Sjukdomar

Bina kan drabbas av sjukdomar, förorsakade av svampar, encelliga organismer och kvalster. Angrepp av kvalster

(15 av 103 ord)

Lagbestämmelser

På grund av binas stora nationalekonomiska betydelse har statliga bestämmelser utfärdats, syftande till att hindra spridning av smittsamma bisjukdomar. Biodlaren har anmälningsplikt om hans bin angripits av vissa sjukdomar och

(30 av 209 ord)

Biodlarnas organisationer

Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, bildat 1892, är de svenska biodlarnas huvudorganisation och företräder medlemmarna inför

(15 av 107 ord)

Biodling i äldre tider

I alla tider har människan tillgodogjort sig binas honung och vax. På grund av de svårigheter som var förknippade med åtkomsten av vildbinas eftertraktade produkter lärde man sig så småningom att föra hem och ställa upp avkapade stycken av

(39 av 275 ord)

Medverkande

  • Åke Hansson

Litteraturanvisning

Åke Hansson, Bin och biodling (1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, biodling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biodling