Den kvantitativt största bioenergiresursen är vedartade växter i form av träd och buskar i naturliga eller planterade bestånd. Vid skogsavverkning i Sverige tillvaratas viss stamved för energiändamål, men framför allt utnyttjas grenar och toppar som inte används av skogsindustrin. Vidare används stora mängder interna bränslen inom massa- och pappersindustrin samt sågverk. Därtill odlas träd och buskar för energiändamål, t.ex. byskogar i utvecklingsländer samt energiskog eller andra energiplantager i industriländer.

I Sverige har ved och annan biomassa alltid varit en viktig

(80 av 915 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Hans Egnéus
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Per Svenningsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bioenergiresurser. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bioenergi/bioenergiresurser