biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi. I biofysiken studerar man fysikaliska

(18 av 123 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Forskning i dag

Vi vet att allt levande består av molekyler (jämför biokemi). Därför ligger i botten av alla frågorna problem av molekylär art: Vilka fysikaliska egenskaper hos molekylerna i den levande cellen gör dem lämpade för sina uppgifter? Hur växelverkar och samverkar de fysikaliskt sett? Detta är typfrågor inom den molekylära biofysiken, som är den gren av biofysiken som i dag tilldrar sig det största intresset bland forskarna. Molekylär biofysik hör nära samman med biokemi och molekylär biologi. Dess snabba framsteg beror

(80 av 965 ord)

Historik

Galilei, som har betecknats som den förste moderne forskaren, var på sätt och vis även den förste biofysikern. Han hade bl.a. medicinsk utbildning och kunde knappast undgå att göra även biofysikaliska studier, t.ex. mätning av pulsfrekvens och kroppstemperatur.

Den engelske fysikern Robert Hooke

(43 av 304 ord)

Medverkande

  • Anders Ehrenberg

Litteraturanvisning

”Livets fysik”, Kosmos 1986.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, biofysik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biofysik