biografi (grekiska biographiʹa, av biʹos ’liv’ och graʹphō ’skriva’), en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan. För en framställning av det egna livsförloppet, se självbiografi och memoarer.

Den biografiska uppgiften har i västerlandets skriftliga kulturer beaktats inom ett omfång som löpt från den kortfattade gravskriften till omfångsrika verk i många volymer. Äreminnets panegyrik vek redan i Plutarchos parallellbiografier (ca 115 e.Kr.) för det moralpedagogiska syftet och i Suetonius kejsarporträtt

(69 av 488 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Staffan Björck

Litteraturanvisning

L. Edel, Writing Lives: Principia Biographica ( 1985, om moderna författarbiografier);
J. Garraty, The Nature of Biography ( 1957, med stor bibliografi);
B. Hildebrand, Handbok i släkt- och personforskning ( 1961);
B. Hildebrand, ”Klimatväxlingen i modern svensk biografi. Exemplifiering och synpunkter”, Personhistorisk Tidskrift 1959;
Johnny Kondrup, Livsværker: Studier i dansk litterær biografi ( 1986);
D. Madelénat, La Biographie ( 1984);
H. Scheuer, Biographie: Studien zur Funktion und zum Wandel einer literarischen Gattung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart ( 1979);
S. Ågren, Svensk biografisk uppslagslitteratur ( 1929).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, biografi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biografi