Blekinge län, län i sydöstra Sverige; 2 931 km2, 159 684 invånare

(10 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Befolkning

Länets folkmängd har under perioden 1970–2018 ökat med drygt 6 000 personer. Folkökningen har dock på intet vis varit kontinuerlig utan har kännetecknats av perioder med tillväxt och minskningar. Efter några år av tillväxt under 1950-talets

(35 av 247 ord)

Näringsliv

Blekinge läns näringsliv har sedan slutet av 1990-talet haft problem, vilka har medfört sysselsättningssvårigheter och arbetslöshet, speciellt för den kvinnliga delen av befolkningen. Orsakerna härtill har främst varit industristrukturen i området och länets relativt sett svagt utvecklade infrastruktur, särskilt på utbildningssidan. Tillkomsten av högskolan 1989 (nuvarande Blekinge tekniska högskola) har

(50 av 356 ord)

Transporter

Det tättbefolkade Blekinge län har ett förhållandevis väl utbyggt vägnät med

(11 av 65 ord)

Medverkande

  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

Allmänt:
Länsstyrelsen Blekinge län (utgivare), Länsrapport 1985–89 (1989).
Miljö:
Länsstyrelsen Blekinge län (utgivare), Miljöperspektiv på Blekinge: Regional miljöanalys (1989);
Länsstyrelsen Blekinge län (utgivare), Naturvårdsplan Blekinge (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Blekinge län. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blekinge-län