Allmänt:
Svenska Turistföreningens årsskrift 1971;
Blekingeboken (utkommer årligen sedan 1923);
G. Ottervik, Litteratur om Blekinge: En bibliografisk översikt (1941);
J. Rosén, Det gamla gränslandet: En bok om Blekinge (1942);
M. Sjöbeck, Bleking: En landskaplig orientering (1950).
Naturlandskap och kulturlandskap:
Blekinges Natur (utkommer årligen sedan 1969);
H. Wachtmeister & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Blekinge (1957).
Dialekter:
S. Benson, ”Blekingemålens ställning”, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1966.
Ortnamn:
B. Pamp, Ortnamnen i Sverige (5:e upplagan 1988).
Folkkultur:
Länsstyrelsen Blekinge län (utgivare), Sevärt i Blekinge: Vägvisare till kulturen 1983;
S. Björnsson, Blekinge: En studie av det blekingska kulturlandskapet (1946);
M. Rosén, Hasslöborna: En livsform i förändring (1987);
H. Villgrund, Blekingskt bygdemåleri och dess mästare (1951).
Litteratur:
N.E. Frinnman (utgivare), Blekinge i litteraturen 1–2 (1976–88).
Historia:
L. Stenholm, Ränderna går aldrig ur: En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid (1986);
A. Wirén, Uppbrott från örtagård: Utvandring från Blekinge till och med år 1870 (1975).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blekinge/litteraturanvisning