(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Trots sin ringa storlek har Blekinge en mångskiftande natur. Längst i öster går den kambriska sandstenen i dagen längs kusten. Landskapet är flackt. Sandstenen i sin tur vilar på en alldeles slät urbergsyta (det subkambriska peneplanet), som var nederoderad till

(40 av 281 ord)

Växtliv

Den norra och mer höglänta delen av landskapet räknas till södra barrskogsregionen, och här förhärskar blandskogar av tall, gran och björk med en trivial markflora av ris, gräs och en del örter. Tidigare har här funnits gott om bok,

(39 av 274 ord)

Djurliv

Vissa djur, exempelvis älg, räv, grävling, skogsmård, ormvråk, sparvhök, skogsödla och åkergroda, finns i stort sett över hela Blekinge. I övrigt avspeglar djurlivet de starkt skiftande livsmiljöerna, från barrskogarna på Småländska höglandets utlöpare i norr, via jordbruksmarker och lövskogar till kusten och skärgården i söder.

Barrskogarnas fauna är lik den småländska, med skogshare,

(53 av 373 ord)

Kulturlandskap

Kulturlandskapet har många gemensamma drag men uppvisar även skillnader bygderna emellan. Bortsett från skogsbygden är bebyggelsetätheten och de korta avstånden slående. Det är ca 30 km från stad till stad, och i dalgångar och längs den gamla kustvägen ligger samhällena

(40 av 280 ord)

Medverkande

  • Inga Söderman
  • Jan Bergström
  • Olle G. Olsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blekinge/naturlandskap-och-kulturlandskap