blodomlopp, cirkulationssystem hos människa och djur för transport av blod. Termen användes även oegentligt för cirkulationssystem som transporterar hemolymfa. Blodomlopp innehåller rörformiga kärl och oftast, men inte alltid,

(28 av 196 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Blodomlopp hos människan

Följande beskrivning gäller människan och, i huvudsak, andra däggdjur.

I stora kretsloppet (kroppskretsloppet) kommer syrerikt, ljusrött blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna och töms därefter i vänster kammare. Kammaren pumpar ut blodet i aorta, och det fördelar sig ut i kroppens artärer. Dessa förgrenar sig och blir allt fler och allt mindre, för att övergå i kapillärerna, som når kroppens alla celler. Här diffunderar syrgas och näringsämnen in i vävnaderna/cellerna, samtidigt som koldioxid och nedbrytningsprodukter diffunderar åt andra hållet,

(80 av 647 ord)

Blodomlopp hos djur

Encelliga organismer och många små djur saknar blodomlopp – transporterna inom kroppen sker helt genom diffusion. Hos svampdjur cirkulerar havsvatten, drivet av celler med flageller, genom det kanalsystem som förgrenar sig inne i kroppen. Hos maneter och andra nässeldjur pumpas havsvatten ut och in genom munnen och cirkulerar i en mer eller mindre förgrenad gastrovaskulärhåla, som också fungerar som mag–tarmkanal. Hos tagghudingar finns ett välutvecklat vattenkärlssystem med en central ringformig kanal från vilken radiära kanaler utgår. Detta system tycks fungera

(80 av 1307 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Jan-Anders Dahlström
  • Patrick Meurling
Källangivelse
Nationalencyklopedin, blodomlopp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blodomlopp