Bolivia, stat i Sydamerika, mellan Södra vändkretsen och 10° sydlig bredd;

(11 av 68 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Bolivia består till två tredjedelar av lågslätter, vilka upptar området öster om Anderna. I väster dominerar Anderna, som i Bolivia når över

(22 av 157 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Bolivia rymmer från topografisk synpunkt stora kontraster. Västra delen upptas av Anderna, som här når sin största bredd, medan östra delen är ett lågland, Oriente, som omfattar ca 2/3 av Bolivias

(31 av 217 ord)

Klimat

Bolivia ligger helt inom den tropiska zonen, men klimatet rymmer dock stora kontraster, främst till följd av höjdskillnaderna. Altiplano utmärks sålunda av kalla

(23 av 164 ord)

Växt- och djurliv

Ca 2/5 av landet är skogbevuxna. Området längst i norr är täckt av tropisk regnskog med bl.a. mycket palmer. På slätterna i nordöst tar en öppen träd- och busksavann vid. I bolivianska delen av Gran

(35 av 246 ord)

Naturskydd

Bolivia hade 2010 16 nationalparker, bl.a. Carrasco Ichilo, Isiboro Sécure och

(11 av 34 ord)

Befolkning

Bolivias folkmängd ökar snabbt och folktätheten är 10 invånare per km2. Omkring 2/3 av landets befolkning bor i städer. Bolivias huvudstad är formellt Sucre men i realiteten La Paz, som hyser regeringen och den statliga administrationen. Landets största städer är Santa Cruz (1,4 miljoner invånare, 2013), La Paz (757 200) och Cochabamba (632 000). Höglandsområdet, som tillsammans med Andernas sluttningar arealmässigt utgör 40 procent men har 75

(67 av 459 ord)

Språk

Officiella språk är spanska (talas av ca 38 % av befolkningen) samt

(12 av 38 ord)

Religion

Efter 1532 bekämpade kolonialkyrkan traditionella religioner. Som motreaktion byggdes bykooperativ, reducciones

(11 av 69 ord)

Utbildning

Undervisningsväsendet är uppdelat i tre administrativa sektorer: ministeriet för folkundervisning, överstyrelsen för universiteten och ministeriet för konst- och urfolksfrågor. Det sistnämnda har

(22 av 155 ord)

Sociala förhållanden

Bolivia tillhör de fattigaste länderna i regionen men god ekonomisk tillväxt och sociala program

(14 av 95 ord)

Näringsliv

Bolivia har stora tillgångar på naturgas, mineral och olja. 2006 förstatligades gasindustrin och sedan dess har produktionen fördubblats till 60 miljoner kubikmeter om dagen. Tidigare exporterade

(26 av 182 ord)

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter drygt en tredjedel av den arbetande befolkningen, men endast 2 % av Bolivias areal är odlingsmark. Landet har en skev ägostruktur där storbönder äger majoriteten av mark medan småbönderna förfogar över endast mycket små andelar.

(37 av 256 ord)

Mineral och energi

Bolivia är känt för sina mineralfyndigheter. Ursprungligen var silver (i Potosí) och sedermera tenn (i Oruro och Potosí) de stora inkomstkällorna. Gruvdriften i höglandsområdena (3 500–5 500 m ö.h.) har alltid

(31 av 200 ord)

Industri

Bolivias industrisektor är föga utvecklad och sysselsätter 17 % av arbetskraften. Hemmamarknaden

(12 av 53 ord)

Utrikeshandel

Bolivia har som de flesta små länder en omfattande utrikeshandel och

(11 av 73 ord)

Turism och gastronomi

Bolivias utveckling som turistland hämmas av dålig infrastruktur och sociala oroligheter. Årligen besök landet av ca 400 000 utländska besökare, de flesta från Kina, Frankrike, Spanien och USA. Det som främst lockar turister är storstäderna La Paz, Sucre och Potosí, den särpräglade urfolkskulturen och det storslagna bergslandskapet med bl.a. Titicacasjön.

Landets näst

(52 av 358 ord)

Kommunikationer

Transportförhålladena är besvärliga. Tillväxtområdena i öster har dålig kontakt med centralregionen. Järnvägen,

(12 av 84 ord)

Massmedier

Press- och yttrandefriheten är garanterad i konstitutionen men i praktiken utsätts journalister för hot, förföljelse och trakasserier. Pressfriheten har under de senaste åren hastigt försämrats; i Sydamerika är det bara länder som Venezuela och Colombia där situationen beskrivs som värre. Medier som ljuger, ägnar sig åt partipolitik eller förolämpar

(49 av 342 ord)

Statsskick och politik

Historiskt har Bolivia varit ett av världens mest instabila länder, och dess olika författningar har endast i undantagsfall kommit att efterlevas. Drygt 200 statsöverhuvuden har

(25 av 172 ord)

Statsskick

Bolivias nya författning godkändes i en folkomröstning i januari 2009 och ger staten ökad kontroll över ekonomin och ökat regionalt självstyre. Landet definieras vidare

(24 av 165 ord)

Politik

Parlamentet har sedan 2005 dominerats av Evo Morales parti Movimiento al Socialismo (MAS), som bildades 1998 av ett antal vänstergrupper som kritiserade den marknadsliberala politiken samt alliansen med USA. Partiet hade länge mest stöd av fattiga personer från ursprungsbefolkningen på landsbygden men har de senaste åren även vuxit bland städernas medelklass. Efter valen 2009 och 2014 hade MAS två tredjedelars majoritet i både senaten och deputeradekammaren och kunde därmed göra förändringar av grundlagen

(73 av 499 ord)

Rättsväsen

Förutom av Högsta domstolen i Sucre består domstolsorganisationen i huvudsak av

(11 av 54 ord)

Mänskliga rättigheter

Under Evo Morales tid som president (2006–19) genomgick Bolivia omfattande politiska, sociala och ekonomiska förändringar. Rapporter från människorättsorganisationer visar på framgångar i respekten för de mänskliga rättigheterna. De positiva förändringarna hämmas dock av statens misslyckande med att åtala och bestraffa de skyldiga för

(43 av 300 ord)

Försvar

Ett bilateralt avtal är slutet mellan Venezuela och Bolivia syftande till att kunna förstärka Bolivias försvar

(16 av 111 ord)

Litteratur

Från Bolivia kommer ett av de främsta litterära dokumenten under den spanska kolonialtiden, 1700-talskrönikan ”Historia de la Villa Imperial de Potosí” (’Den kejserliga staden Potosís historia’), författad av Bartolomé Orsúa y Vela. Den politiska självständigheten

(35 av 244 ord)

Drama och teater

Vid 1900-talets början skrev Ricardo Jaimes Freyre historiska dramer, Franz Tamayo

(11 av 57 ord)

Film

De första filmvisningarna i Bolivia hölls 1897, och det finns belägg för en sporadisk filmproduktion från 1906. Luis G. Castillo, verksam från 1912, anses vara landets första kända regissör av journal- och dokumentärfilmer. Den första spelfilmen av längre format är José

(41 av 289 ord)

Arkitektur

Runt Titicacasjön i Anderna blomstrade under perioden 400–800 en av Sydamerikas äldre civilisationer, Tiahuanaco. Dess byggnadskonst var högt utvecklad, särskilt vad

(21 av 146 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Under jesuiternas missionering i Moxos och Chiquitos på 1600- och 1700-talen spelade musiken en central roll. Tusentals unika

(18 av 126 ord)

Folkmusik och populärmusik

Den förcolumbiska musiken var oftast pentatonisk, monofon, i tvåtaktsrytm och framförd på kantflöjten quena, panflöjterna siku och zampoña och olika typer av slagverk. Den spanska erövringen innebar att bland annat gitarr

(31 av 218 ord)

Förhistoria

Paleoamerikanska jägare och samlare anlände till västra Sydamerika redan vid istidens slut. De jagade bl.a. lamadjur och samlade rotfrukter. Senare uppträder domesticering av lama

(24 av 165 ord)

Historia

Bolivias historia har starka rötter i den förcolumbiska perioden. Väsentliga inslag i landets kultur och sociala organisation härstammar från den centralandinska civilisationen. Vid spanjorernas ankomst var merparten av dagens Bolivia inlemmat i inkariket (jämför inka). Det bolivianska höglandet blev en central del av det spanska kolonialväldet efter upptäckten av silverberget Potosí 1545. Det västra halvklotets för en tid största stad, Potosí, med cirka 100 000 invånare, växte vid slutet av 1500-talet upp kring silverberget. De

(75 av 526 ord)

Militärregimer och ekonomiskt kaos

Med den militärkupp som 1964 leddes av generalerna Alfredo Ovando och René Barrientos inleddes en ny period av stor politisk instabilitet. De två generalerna regerade tillsammans fram till 1966, då Barrientos valdes till president. Han ledde en regering som sökte stöd hos de fattiga ursprungsbefolkningsgrupperna men som även fick betydande hjälp från USA. Bolivia förvandlades då

(56 av 399 ord)

Bolivia under Evo Morales

Missnöjet med den ekonomiska politiken, fokuserat på alltför frikostiga tillstånd för utländska företag att exploatera Bolivias olje- och naturgasreserver, stegrades dock och Gonzálo Sánchez återkomst till makten i presidentvalet 2002 följdes av omfattande oroligheter som tvingade honom att avgå i förtid redan följande år. Hans efterträdare Carlos Mesa lyckades, trots försök till kompromisser i handelspolitiken, inte bemästra frågan eller blidka oppositionen. Sammantaget beredde

(63 av 443 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Jakobsson
 • Björn Kumm
 • Dag Retsö
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Melina Solcà
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Nils-Anders Lindström
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
J.-Å. Alvarsson, Bolivia: indianland (1980);
J.H. Steward & L.C. Faron, Native Peoples of South America (1959).
Religion:
H.-J. Prien, Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika (1978).
Litteratur:
F. Díez de Medina, Literatura boliviana (1953);
E. Finot, Historia de la literatura boliviana (1943);
M.B. Gamucio, Narradores bolivianos (1969).
Musik:
G. Béhague, Music in Latin America (1979).
Historia:
J.-Å. Alvarsson, Bolivia: indianland (1980);
Herbert S. Klein, Parties and Political Change in Bolivia 1880–1952 (1969);
Herbert.S. Klein, Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society (1982);
Herbert S. Klein, A Concise History of Bolivia (2011);
J. Malloy & R. Thorn, Beyond the Revolution: Bolivia since 1952 (1971);
M. Mörner, Andean Past (1985);
Adrian J. Pearce, Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia: The First Term in Context, 2006–2010 (2011);
D. Swaney & R. Strauss, Bolivia (3:e upplagan 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bolivia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bolivia