Bolivia har stora tillgångar på naturgas, mineral och olja. 2006 förstatligades gasindustrin och sedan dess har produktionen fördubblats till 60 miljoner kubikmeter om dagen. Tidigare exporterade

(26 av 182 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter drygt en tredjedel av den arbetande befolkningen, men endast 2 % av Bolivias areal är odlingsmark. Landet har en skev ägostruktur där storbönder äger majoriteten av mark medan småbönderna förfogar över endast mycket små andelar.

(37 av 256 ord)

Mineral och energi

Bolivia är känt för sina mineralfyndigheter. Ursprungligen var silver (i Potosí) och sedermera tenn (i Oruro och Potosí) de stora inkomstkällorna. Gruvdriften i höglandsområdena (3 500–5 500 m ö.h.) har alltid

(31 av 200 ord)

Industri

Bolivias industrisektor är föga utvecklad och sysselsätter 17 % av arbetskraften. Hemmamarknaden

(12 av 53 ord)

Utrikeshandel

Bolivia har som de flesta små länder en omfattande utrikeshandel och

(11 av 73 ord)

Turism och gastronomi

Bolivias utveckling som turistland hämmas av dålig infrastruktur och sociala oroligheter. Årligen besök landet av ca 400 000 utländska besökare, de flesta från Kina, Frankrike, Spanien och USA. Det som främst lockar turister är storstäderna La Paz, Sucre och Potosí, den särpräglade indiankulturen och det storslagna bergslandskapet med bl.a. Titicacasjön.

Landets

(51 av 357 ord)

Medverkande

  • Arne Jakobsson
  • Dag Retsö
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bolivia/näringsliv