bomull (lågtyska bômwulle, av bôm ’träd’ och wulle ’ull’), Gossyʹpium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material. Arterna är örter, buskar eller små träd med svarta

(33 av 232 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Råvaruproduktion

Bomull är det viktigaste textila råmaterialet och har använts för textila ändamål i minst 5 000 år i Kina och Indien. En rikt utvecklad bomullskultur fanns i Amerika, särskilt i Mexiko och Peru, när kontinenten upptäcktes. Bomullsindustrin expanderade under 1700-talet då England etablerade kolonier för bomullsodling och maskiner för textiltillverkning förbättrades. Detta bidrog till att utveckla bomullshandeln till att bli den dominerande textila råvaran. I dag utgör bomull cirka 40 procent av världskonsumtionen av textilfibrer.

image/jpeg

bomull. De 20 länderna med

(82 av 706 ord)

Struktur

Bomullsfibern är en enda cell, som i mikroskop ser ut som ett tillplattat, oregelbundet vridet, jämntjockt rör. Fiberlängden varierar mellan 12 och 60 mm och är 1 000–4 000 gånger diametern. Fibern utgörs nästan uteslutande av mikrofibriller, bestående av strängar av cellulosamolekyler. I

(43 av 291 ord)

Medverkande

  • Nils-Bertil Furvik
  • Olle G. Olsson
  • Shu-Chin Hysing

Litteraturanvisning

I.V. de Gruy m.fl., The Fine Structure of Cotton (1973);
D.S. Hamby, The American Cotton Handbook (3:e upplagan 1966);
L. Segal & P.J. Wakolyn, Cotton Fibres, Handbook of Science and Technology 4 (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bomull. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull