bomull (lågtyska bômwulle, av bôm ’träd’ och wulle ’ull’), Gossyʹpium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material. Arterna är örter, buskar eller små träd med svarta

(33 av 229 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Olle G. Olsson
  • Shu-Chin Hysing

Råvaruproduktion

Bomull är det viktigaste textila råmaterialet och har använts för textila ändamål i minst 5 000 år i Kina och Indien. En rikt utvecklad bomullskultur fanns i Amerika, särskilt i Mexico och Peru, när kontinenten upptäcktes. Bomullsindustrin expanderade under 1700-talet då England etablerade kolonier för bomullsodling och maskiner för textiltillverkning förbättrades. Detta bidrog till att utveckla bomullshandeln till att bli den dominerande textila råvaran. I dag utgör bomull cirka 40 procent av världskonsumtionen av textilfibrer.

image/jpeg

bomull. De 20 länderna med

(80 av 696 ord)
  • Författare:
  • Shu-Chin Hysing
  • Nils-Bertil Furvik

Struktur

Bomullsfibern är en enda cell, som i mikroskop ser ut som ett tillplattat, oregelbundet vridet, jämntjockt rör. Fiberlängden varierar mellan 12 och 60 mm och är 1 000–4 000 gånger diametern. Fibern utgörs nästan uteslutande av mikrofibriller, bestående av strängar av cellulosamolekyler.

(40 av 282 ord)
  • Författare:
  • Nils-Bertil Furvik

Litteraturanvisning

I.V. de Gruy m.fl., The Fine Structure of Cotton ( 1973);
D.S. Hamby, The American Cotton Handbook ( 3:e upplagan 1966);
L. Segal & P.J. Wakolyn, Cotton Fibres, Handbook of Science and Technology 4 ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bomull. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull