bor [bo:r] (av borax)halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp

(10 av 14 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Bor är ett relativt sällsynt grundämne. Koncentrationen i jordskorpan uppgår till

(11 av 76 ord)

Framställning

Den vanligaste metoden för kommersiell framställning av stora kvantiteter amorft bor

(11 av 61 ord)

Egenskaper

Naturligt förekommande bor har en isotopsammansättning av cirka 20,0 procent 10B och cirka 80,0 procent 11B. Variation av isotopfördelningen i olika fyndigheter medför att relativa atommassan endast kan bestämmas med låg noggrannhet. Bors fysikaliska och kemiska egenskaper bestäms i stor utsträckning av den lilla atomradien, den höga

(47 av 330 ord)

Toxikologi och biologisk roll

Det rena grundämnet samt bornitrid och borkarbid är inte giftiga. Borater, till exempel borax, tränger igenom huden och kan ge förgiftningar, som yttrar sig

(24 av 167 ord)

Användning

Relativt stora mängder amorft bor används inom pyroteknik och i fasta

(11 av 69 ord)

Föreningar

Bor har en stark tendens att bilda kovalenta föreningar, ofta uppbyggda i komplicerade nätverksstrukturer. Det liknar i detta avseende kol och kisel. Eftersom bor endast har tre elektroner i yttre skalet får många borföreningar en brist på elektroner, så att ett enda elektronpar förmedlar bindning mellan flera atomer.

Dibortrioxid, B2O3, borsyraanhydrid, bildar färglösa, glasartade, hårda massor med smältpunkt 450 °C. Den framställs genom upphettning av borsyra och är ett viktigt utgångsmaterial för framställning av andra borföreningar.

(76 av 556 ord)

Historia

Borax omnämns redan i 2 000 år gamla arabiska och persiska manuskript. Det har påvisats i kinesiska emaljer från 300-talet före Kristus Borax och andra borater användes i Orienten för

(30 av 205 ord)

Medverkande

  • Lars Ivar Elding
  • Lars Olof Björn
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bor