Bornholm [danskt uttal bɔ:nhɔʹlm], ö i Östersjön och kommun i Region

(11 av 48 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

Bornholm ligger i den fennoskandiska randzonen, och öns form och berggrund har samband därmed. Norra delen byggs huvudsakligen upp av prekambriska graniter

(22 av 155 ord)

Näringsliv

Tillverkningsindustri, turistnäring och service är de viktigaste näringarna på ön. Tillverkningen sker främst

(13 av 89 ord)

Bebyggelse

Bevarad arkitektur finns på Bornholm ända från 1150-talet. Hammershus var en av Nordeuropas största fästningar, och tillsammans med de många

(20 av 142 ord)

Förhistoria

Bornholm blev isfritt ca 12 000 f.Kr., och från omkring 9000 f.Kr. finns fynd av benredskap. Under mesolitikum och den yngre stenåldern möter man här samma kulturer som

(28 av 187 ord)

Historia

Enligt en omdiskuterad teori skulle germanstammen burgunderna under någon period i sin historia haft kontakt med Burgundarholmr, som öns namn skrivs i isländska sagor. Detta kan dock inte beläggas arkeologiskt. Det framgår av Adam av Bremen, som skrev på 1070-talet, att Bornholm vid den tiden var en del av det danska riket. Bornholms hela

(54 av 380 ord)

Medverkande

  • Evert Baudou
  • Gert Jeppsson
  • Lisbet Balslev Jørgensen
  • Sven Behrens
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

C.J. Becker, ”Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie”, Bornholmske samlinger (1975);
R. Nielssen & T. Sørensen (utgivare), Bogen om Bornholm (1957);
B. Rying (utgivare), Bornholm med Ertholmene (1979);
J. Trap, Bornholms amt (1955).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bornholm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bornholm