Boskapsskötseln var den ena av de två hörnstenar varpå det svenska förindustriella bondesamhällets ekonomi vilade; den andra

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Betesgång och utfodring

Då fri betesgång inte var möjlig fodrades djuren med insamlade växter. Stallfodring har i Norden förekommit sedan järnåldern. Användningen av foder har berott dels på

(25 av 174 ord)

Arbetskraft

Arbetsinsatserna inom boskapsskötseln växlade starkt mellan vinter- och sommarhalvåren. Djurens passning på sommarbetet krävde stora arbetsresurser. Av

(17 av 119 ord)

Skötsel

Även där betesdjuren vistades utomhus hela året sökte man bereda dem skydd mot

(13 av 92 ord)

Produktionsinriktning

Husdjuren har alltid betraktats som ett rörligt kapital, och under vissa perioder inriktade sig ägarna främst på att behålla och föröka boskapsstocken. Både hästar och oxar utnyttjades i Sverige som dragdjur.

(31 av 220 ord)

Medverkande

  • Mátyás Szabó
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Äldre svenska förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/boskapsskötsel/äldre-svenska-förhållanden