bostad, hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor. Bostadens primära funktion är att kring människan

(19 av 133 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig formutveckling

Nomadkulturer har tidigt utvecklat flyttbara bostäder i lätta konstruktioner med stommar av trä e.d., täckta med hudar eller textilier. Rundade former passar för detta byggnadssätt.

Fast bosättning i byar torde i europeiska jägar- och samlarkulturer ha börjat för mer än 10 000 år sedan.

(44 av 307 ord)

Den äldre stadsbostaden

Flerbostadshuset infördes i hellenistiska storstäder kort före vår tideräknings början. Det romerska hyreshuset, med lägenheter med fönster mot både gata och gård samt butiker i bottenvåningen, har format en alltjämt giltig typ för stadsbostaden. Där ingår också principen att den som bygger inte

(43 av 303 ord)

Den moderna bostaden

Under 1800-talet blev den engelska villan ledande i bostadens typutveckling. Ett nytt borgerligt beställarskikt stod fritt från de aristokratiska konventioner som bestämt herrgårdstypen. De strikta formerna övergavs, varje rum planerades friare efter sitt speciella ändamål, burspråk, loggior och altaner sköt ut från fasaderna på ett informellt sätt. Från omkring 1850 blev

(51 av 360 ord)

Svenska bostadstraditioner

I den svenska byggnadstraditionen dominerar bostäder i olika trätekniker, knuttimring, skiftesverk eller korsvirke. Bostäder i sten möter oss, när det gäller

(21 av 145 ord)

Böndernas bostäder

Böndernas bostäder omfattade rader av byggnader med skiftande funktioner, däribland loftbodar och i Norrland stolpbod. Med 1500-talets finska inflyttning i mellersta Sverige följde den finska rökstugan, som eldades med härd utan skorsten. Endast i vissa landsändar (bl.a. delar av Skåne) saknade bostäderna under 1600-talet skorstensförsedd eldstad. Väggfönster

(47 av 334 ord)

Bergsmansgårdar och prästgårdar

Bergsmansgårdar och prästgårdar representerade i äldre tid ett slags mellanting mellan

(11 av 66 ord)

Stadsbefolkningens bostäder

Stadsbefolkningens bostäder erinrade länge i mycket om landsbygdsbefolkningens. Fyrbyggda handelsgårdar med

(11 av 71 ord)

Medverkande

  • Björn Linn
  • Mats Hellspong

Litteraturanvisning

S. Erixon, Svensk byggnadskultur (1947);
E. Lundberg, Svensk bostad (2:a upplagan 1978);
S. Thiberg (utgivare), Bostadsboken (1985);
P.J. Ucko m.fl., Man, Settlement and Urbanism (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bostad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostad